Bắc Mê giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Thứ Ba, 09/07/2019, 16:17 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, công tác đào tạo nghề (ĐTN) và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn luôn được các cấp, các ngành huyện Bắc Mê đặc biệt quan tâm; nhằm nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, nhiều lao động đã có trình độ tay nghề, biết cách tổ chức sản xuất; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập ổn định tại địa phương.

Doanh nghiệp phỏng vấn người lao động tại Hội chợ giới thiệu, tư vấn việc làm.
Doanh nghiệp phỏng vấn người lao động tại Hội chợ giới thiệu, tư vấn việc làm.

Cùng với việc đa dạng hóa các loại hình ĐTN, gắn dạy nghề với nhu cầu việc làm và có chế độ khuyến khích người học; nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động. Trong quá trình triển khai ĐTN cho lao động nông thôn, huyện Bắc Mê luôn coi trọng đến đối tượng, ngành nghề đào tạo sao cho hợp lý; đẩy mạnh ĐTN nông nghiệp, nghề truyền thống... Ngoài ra, để nắm được thực trạng sử dụng lao động và nhu cầu nguồn lực của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; huyện đã tổ chức khảo sát, thống kê lực lượng lao động và nhu cầu lao động; để từ đó, khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa các ngành nghề; nhằm tạo việc làm mới cho người lao động và xây dựng kế hoạch mở các lớp ĐTN phù hợp với cơ cấu ngành nghề tại địa phương.

Nhìn nhận về công tác ĐTN cho lao động nông thôn tại địa phương, chị Lưu Thúy Lam, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Mê, khẳng định: Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức được 6 lớp ĐTN cho 210 học viên, tập trung vào các nghề, như: Trồng cây ăn quả, trồng rau an toàn, sửa chữa máy nông nghiệp, điện dân dụng,... Sau các lớp dạy nghề, nhiều học viên đã mạnh dạn áp dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và mở rộng quy mô sản xuất; tạo việc làm cho chính mình cũng như nhiều lao động khác; do vậy, hiệu suất lao động, mức thu nhập và đời sống của nhân dân được nâng lên. Đặc biệt, thông qua các ban, ngành, đoàn thể; số lao động qua đào tạo ngày càng tăng đã góp phần giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động ngành nghề.

Năm 2018, số lao động của huyện Bắc Mê được giải quyết việc làm mới là 1.312/1.300 người, đạt 100,9% so với mục tiêu nghị quyết đề ra; đạt 107,5% so với chỉ tiêu của tỉnh giao. Trong đó, 954 lao động được giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển KT – XH của địa phương; 358/340 lao động đi làm việc ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động. Đi đôi với việc ĐTN nông thôn, năm 2019, UBND huyện tổ chức Hội chợ giới thiệu, tư vấn việc làm cho đoàn viên, thanh niên nhằm tăng thêm số lao động đi làm việc ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động. Đồng chí Ma Văn Tỏe, Phó Chủ tịch UBND huyện, chia sẻ: Đây là hoạt động thiết thực, bởi lao động nông thôn hiện nay trình độ rất đa dạng, nhu cầu thực tế của lao động là rất phong phú. Được nghe các đơn vị tuyển dụng lao động tư vấn, các bạn có cơ hội tiếp cận với các cơ chế, chính sách cũng như những thông tin cần thiết, để từ đó có những định hướng phù hợp cho bản thân.

Mục tiêu trong năm 2019, huyện Bắc Mê sẽ giải quyết và giới thiệu việc làm mới cho 1.320 lao động; trong đó, làm việc tại địa phương 960 lao động, đi làm việc ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động 360 người.

Bài, ảnh: Văn Quân

.