Xín Mần tích cực bảo vệ và phát triển "lá phổi xanh"

Thứ Bảy, 15/06/2019, 09:28 (GMT+7)

BHG - Phát triển lâm nghiệp bền vững được huyện Xín Mần xác định là mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng để tăng giá trị rừng trên một đơn vị diện tích, góp phần đáp ứng các yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân.

Lực lượng kiểm lâm huyện cùng chính quyền địa phương tuần tra, kiểm soát rừng đầu nguồn xã Ngán Chiên.
Lực lượng kiểm lâm huyện cùng chính quyền địa phương tuần tra, kiểm soát rừng đầu nguồn xã Ngán Chiên.

Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng, chăm sóc rừng các năm được huyện lãnh, chỉ đạo các địa phương và người dân thực hiện nghiêm túc và hoàn thành kế hoạch đề ra. Tổng diện tích rừng sản xuất trồng trong 6 tháng đầu năm đạt 164,29 ha, trong đó rừng kinh tế bằng cây Keo 145,56 ha, tập trung ở các xã Khuôn Lùng, Nà Chì, Quảng Nguyên. Hiện, nhân dân các địa phương đang tích cực chăm sóc diện tích đã trồng, số diện tích còn lại đang tiếp tục trồng. Kế hoạch năm 2019 thực hiện 400.000 cây, đã trồng được hơn 55.000 cây, trong đó Sa mộc 14.000 cây, hơn 14.000 cây Trẩu, hơn 4.000 cây Quế...

Chủ tịch UBND xã Khuôn Lùng, Hoàng Văn Dũng cho biết: Tổng diện tích đất lâm nghiệp của toàn xã có 2.698,6 ha. Xã đang tích cực vận động nhân dân chăm sóc rừng trồng năm 2 được 115,13 ha, trong đó cây Keo 96,73 ha, Quế 16,3 ha, Bồ đề 2,1 ha. Để bảo vệ tốt diện tích rừng, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa khô hanh.  Bên cạnh đó, chỉ đạo các tổ vay vốn thôn bản phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thẩm định, giải ngân theo Nghị định 75 của Chính phủ đảm bảo lợi ích và xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân có đất rừng.

Công tác trồng và chăm sóc, bảo vệ rừng cũng được huyện chỉ đạo thực hiện hiệu quả, với việc huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Toàn huyện có gần 30.000 ha diện tích rừng, rừng phòng hộ hơn 17.000 ha, rừng sản xuất gần 13.000 ha, rừng ngoài quy hoạch hơn 77 ha. Trên cơ sở phát huy vai trò của toàn hệ thống chính trị, gắn trách nhiệm trồng và bảo vệ rừng cho các hộ dân, xã thành lập các đội tuần tra, bảo vệ rừng. Đồng chí Trần Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Trung Thịnh cho biết: Xã có tổng diện tích rừng tự nhiên hơn 499,4 ha, rừng trồng hơn 178 ha, phòng hộ 427,9 ha, rừng sản xuất 250,33 ha. Nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng, xã chỉ đạo các thôn, bản và các ban, ngành chức năng thực hiện các quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng giữa các lực lượng công an, dân quân, kiểm lâm trên địa bàn; tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, chủ động phương án “4 tại chỗ” trong phòng, chống cháy rừng, với phương châm phòng là chính. 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra cháy  rừng, người dân chấp hành tốt các quy định của Nhà nước. Các ngành chức năng và địa phương đã tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản liên quan cho hơn 3.000 lượt người, thực hiện ký gần 2.000 bản cam kết với các hộ dân liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng. Hoạt động Quỹ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã giải ngân hơn 4 tỷ đồng ở các lưu vực nhà máy thủy điện cho các thôn, bản có rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Xín Mần Hoàng Nhị Sơn cho biết: Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng trên địa bàn huyện. Trong quá trình bảo vệ, các vấn đề vi phạm ảnh hưởng đến rừng đều bị xử lý nghiêm. Ngoài ra, đối với việc trồng rừng sản xuất sẽ tập trung ưu tiên sản xuất giống cây lâm nghiệp bảo đảm chất lượng, phù hợp với điều kiện địa phương nhằm nâng cao năng suất, giá trị rừng trồng, góp phần đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bài, ảnh:  VĂN LONG

.