Trên 950 hộ nghèo và cận nghèo ở Mèo Vạc được vay vốn ưu đãi

Thứ Hai, 03/06/2019, 17:51 (GMT+7)

BHG - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã có thêm 951 hộ, trong đó có 720 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi thông qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Người dân xã Sủng Trà làm thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế.
Người dân xã Sủng Trà làm thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế.

Cụ thể số hộ nghèo được vay ưu đãi theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP là 410 hộ với số tiền gần 17,33 tỷ đồng. Hộ cận nghèo được vay ưu đãi theo Quyết định 15/2013/QĐ-TTg là 57 hộ với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Số hộ mới thoát nghèo được vay ưu đãi theo Quyết định 28/2015/QĐ-TTg là 253 hộ với số tiền 15,6 tỷ đồng. Nâng tổng số lượt hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo hiện đang được vay vốn ưu đãi trên địa bàn toàn huyện lên 5.312 hộ, tổng dư nợ đạt hơn 239,139 tỷ đồng.          

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo và cận nghèo tiếp cận với nguồn vốn chính sách, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mèo Vạc đã xây dựng kế hoạch triển khai sát với nhu cầu của các hộ thuộc diện chính sách. Ngoài ra, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng phối hợp chặt chẽ với các xã và các ban, ngành liên quan rà soát, lập danh sách các hộ có nhu cầu về vốn, công khai chủ trương, chính sách, đối tượng thụ hưởng để người dân biết. Tăng cường giám sát quy trình bình xét cho vay bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng đối tượng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và định hướng sử dụng vốn vay cho hộ dân, nhất là các hộ đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và phát huy tối đa hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo ở địa phương.

            Tin, ảnh: Minh Đức

.