Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Quang với trách nhiệm an sinh xã hội

Thứ Năm, 13/06/2019, 10:29 (GMT+7)

BHG - Gắn tăng trưởng dư nợ với nâng cao chất lượng tín dụng chính sách (TDCS) được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Bắc Quang xác định là nhiệm vụ chiến lược quan trọng. Vì đây là một trong những then chốt góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển KT-XH tại địa phương.

Cán bộ phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bắc Quang tư vấn tín dụng chính sách cho khách hàng tại Ngày hội Việc làm huyện Bắc Quang năm 2019.
Cán bộ phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bắc Quang tư vấn tín dụng chính sách cho khách hàng tại Ngày hội Việc làm huyện Bắc Quang năm 2019.

PGD Ngân hàng CSXH huyện Bắc Quang đã trở thành thương hiệu đặc biệt trong lòng không ít khách hàng đặc thù trên địa bàn huyện. Bởi đây là mắt xích quan trọng trong hệ thống Ngân hàng CSXH Việt Nam, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhưng mang sứ mệnh cao cả và đầy giá trị nhân văn: Vì an sinh xã hội. Do vậy, đã có biết bao khách hàng là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách xã hội, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn…; được tiếp cận nguồn vốn vay từ PGD Ngân hàng CSXH huyện Bắc Quang để giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đầu tư các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, nuôi con theo học phổ thông hoặc các trường đào tạo chuyên nghiệp… Theo đó, để thực hiện tốt sứ mệnh thiêng liêng của mình, nhiều năm qua, PGD Ngân hàng CSXH huyện Bắc Quang đã không ngừng quan tâm thực hiện tốt công tác gắn tăng trưởng dư nợ với nâng cao chất lượng TDCS; nhằm góp phần đắc lực cùng cấp ủy, chính quyền sở tại thực hiện hiệu quả công cuộc giảm nghèo bền vững.

Tính đến đầu tháng 6.2019, PGD Ngân hàng CSXH huyện Bắc Quang có tổng nguồn vốn 373.989 triệu đồng, tăng 14,49% so với 31.12.2018 và số tuyệt đối tăng 47.321 triệu đồng. Riêng nguồn vốn huy động tại địa phương được T.Ư cấp bù lãi suất là 17.048 triệu đồng, chiếm 4,92% tổng nguồn vốn. Trong đó, có 8.912 triệu đồng tiền huy động vốn của tổ chức, cá nhân; 8.136 triệu đồng tiền huy động gửi tiết kiệm thông qua 327 Tổ tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) tại 23/23 xã, thị trấn; đạt 114,5% so với kế hoạch năm 2019 (tính theo số dư lũy kế). Đồng thời, nguồn vốn T.Ư cân đối là 366.493 triệu đồng, tăng 14,53%, số tuyệt đối tăng 46.520 triệu đồng. Với nguồn vốn này, từ đầu năm 2019 đến nay, PGD Ngân hàng CSXH huyện Bắc Quang đã giải ngân 77.421 triệu đồng cho hàng nghìn lượt khách hàng vay vốn, đạt 125,32% so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, số dư nợ trong toàn hệ thống hiện lên đến 363.947 triệu đồng, tăng 38.185 triệu đồng so với thời điểm 31.12.2018. Trong đó, tổng dư nợ quá hạn chỉ chiếm 0,06% và nợ khoanh chiếm 0,09% trên tổng dư nợ và có xu hướng giảm so với cùng kỳ những năm trước.

Cùng với kết quả trên, thực hiện Chỉ thị số 40, ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCS xã hội; năm 2019, UBND huyện Bắc Quang đã chuyển 300 triệu đồng nguồn vốn ủy thác qua PGD Ngân hàng CSXH huyện, đạt số dư lũy kế 1.500 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Điều này đã góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực cho TDCS xã hội để thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Để góp phần nâng cao chất lượng TDCS, thực hiện sứ mệnh an sinh xã hội; Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng CSXH huyện Bắc Quang đặc biệt quan tâm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT; tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác (gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu chiến binh và Huyện đoàn); đồng thời phân công các thành viên kiểm tra, giám sát hoạt động của Ngân hàng CSXH theo quy định. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá được chất lượng hoạt động TDCS tại 23/23 xã, thị trấn để có giải pháp, kiến nghị kịp thời đối với hạn chế còn tồn tại, vướng mắc ở cơ sở.

Cùng với hoạt động trên, PGD Ngân hàng CSXH huyện còn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, các đối tượng chính sách; giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho UBND xã, thị trấn để có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, phối hợp giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch được giao; tuyên truyền đến các thôn, tổ dân phố chương trình TDCS mới, dịch vụ tin nhắn ngân hàng, chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền của các thành viên, hộ gia đình vay vốn; tuyên truyền hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV với trên 98% số hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm; phối hợp phân tích, thu hồi và xử lý hàng tỷ đồng nợ đến hạn, thu hàng trăm triệu đồng nợ khoanh, nợ quá hạn. Đặc biệt, qua công tác phối hợp còn tạo bước chuyển biến quan trọng trong hoạt động TDCS của ngân hàng. Điển hình trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện giảm 20 triệu đồng tiền nợ quá hạn so với cùng kỳ năm 2018; 12/23 xã, thị trấn không có nợ quá hạn, như: Tân Quang, Tân Thành, Tân Lập, Việt Hồng, Đồng Yên…; nhiều địa phương có nợ quá hạn giảm so đầu năm 2019, gồm: Hùng An, Kim Ngọc, thị trấn Việt Quang. Đặc biệt, một số xã có tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cao, như: Tân Quang, Hùng An, thị trấn Vĩnh Tuy…

Từ những minh chứng trên cho thấy, việc gắn tăng trưởng với nâng cao chất lượng TDCS của PGD Ngân hàng CSXH huyện Bắc Quang đã kết tinh thành giải pháp sáng tạo, mang tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Qua đó, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững và toàn diện của huyện “cửa ngõ” phía Nam.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG

.