Đồng Văn tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng

Thứ Ba, 25/06/2019, 14:52 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước qua các chương trình, dự án đã đầu tư cho huyện Đồng Văn xây dựng nhiều công trình phục vụ thiết thực đời sống dân sinh. Để các công trình phát huy hiệu quả, ngoài việc huy động các nguồn vốn, dành nguồn lực đầu tư, huyện còn làm tốt việc quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) chất lượng các công trình xây dựng.

Trường PTDT Nội trú huyện Đồng Văn đang được đầu tư xây dựng.
Trường PTDT Nội trú huyện Đồng Văn đang được đầu tư xây dựng.

Đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, cho biết: Trong triển khai, thực hiện xây dựng các công trình, huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện phê duyệt đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn được cấp cho những hạng mục, công trình mang tính cấp thiết, phục vụ lợi ích thiết thực của người dân và giải quyết khó khăn trong quá trình phát triển KT - XH. Nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình phục vụ dân sinh của huyện rất nhiều, đòi hỏi có nguồn vốn lớn, nhưng nguồn lực, suất đầu tư lại có hạn nên huyện đã chọn những lĩnh vực thực sự cần thiết để ưu tiên thực hiện trước. Đối với những công trình giao thông, huyện đã họp bàn với sự tư vấn của các ngành chức năng, trên cơ sở khảo sát thực tế sau đó quyết định đầu tư; huyện thường xuyên chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản thông qua việc tăng cường KTGS các nhà thầu, yêu cầu đơn vị tư vấn, giám sát phải có mặt thường xuyên tại công trường, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Định kỳ hàng năm, ngoài việc thành lập các đoàn KTGS các công trình xây dựng, Đoàn ĐBQH, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện và một số sở, ban, ngành liên quan cũng tổ chức các đợt KTGS theo chuyên đề, định kỳ hoặc đột xuất xây dựng cơ bản. Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện có gần 30 công trình xây dựng được KTGS, nội dung tập trung vào quá trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư của các cấp có thẩm quyền; việc lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp, công tác chỉ định thầu; tính hợp lý, pháp lý của hồ sơ thiết kế, tổng dự toán do đơn vị tư vấn lập; việc thực hiện các quy định về nghiệm thu, thanh, quyết toán; công tác bảo trì, bảo hành công trình của đơn vị xây lắp và của chủ đầu tư; quá trình thực tế thi công so với thiết kế và các biên bản nghiệm thu, thanh quyết toán… Bên cạnh đó, các ngành của tỉnh và huyện tập trung KTGS các công trình giao thông nông thôn được đầu tư theo Chương trình xây dựng Nông thôn mới và Chương trình 1 triệu tấn xi - măng của tỉnh với 53 công trình tại 17 xã, thị trấn.

Qua KTGS cho thấy, cơ bản các công trình do huyện làm chủ đầu tư đều đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, đầy đủ thủ tục… Đối với công trình do xã làm chủ đầu tư, tiến độ thi công một số công trình còn chậm; công tác phối hợp giữa đơn vị thi công và đơn vị thụ hưởng công trình chưa chặt chẽ, giám sát chưa được thường xuyên; một số tuyến đường giao thông nông thôn do người dân tự thi công chưa đảm bảo.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương, huyện Đồng Văn tiếp tục tăng cường KTGS các công trình xây dựng; tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu lập hồ sơ quyết toán; đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình dở dang. Có kế hoạch kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư, huy động các nguồn vốn xây dựng thêm những công trình, tạo diện mạo mới nơi cực Bắc Tổ quốc.

                                                         Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC

.