Bắc Quang nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã

Thứ Ba, 25/06/2019, 14:54 (GMT+7)

BHG - Sau hơn 17 năm thực hiện, Nghị quyết số 13, ngày 18.3.2002 của BCH T.Ư Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) đã tạo bước chuyển quan trọng đối với lĩnh vực KTTT, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Bắc Quang.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hoa Sơn (thị trấn Việt Quang) hướng dẫn khách hàng lựa chọn vật tư nông nghiệp.
Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hoa Sơn (thị trấn Việt Quang) hướng dẫn khách hàng lựa chọn vật tư nông nghiệp.

“Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển KTTT theo phương châm đi từ thấp đến cao, đạt hiệu quả tích cực, tránh tư duy nóng vội, gò ép; không buông lỏng để mặc phong trào phát triển”… Đó là chia sẻ của Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Quang Hoàng Quang Phùng về quan điểm xuyên suốt trong tiến trình đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT trên địa bàn.

Hiện nay, huyện Bắc Quang có 42 HTX hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, dược liệu, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và dịch vụ tổng hợp. Trong đó, có 9 HTX toàn thôn, 33 HTX hoạt động theo Luật HTX 2012 với 1.494 thành viên và tổng số vốn góp gần 57,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của thành viên, người lao động đạt 26,5 triệu đồng/năm (tăng 14,5 triệu đồng so với năm 2003)... Đặc biệt, BTV Huyện ủy Bắc Quang đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 2020; phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của Đảng trong phát triển KTTT. Cùng với đó, UBND huyện Bắc Quang còn phối hợp với Liên minh HTX tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các HTX và thực hiện công tác tuyên truyền, phát triển KTTT tại cơ sở; mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, đào tạo kỹ năng quản lý, năng lực lãnh đạo, điều hành cho cán bộ quản lý HTX hoặc các lớp đào tạo nghề nông nghiệp gắn với đào tạo nghề cho các thành viên HTX toàn thôn. Đến nay, toàn huyện có 9,6% cán bộ HTX đạt trình độ cao đẳng, đại học…

Không dừng kết quả trên, giai đoạn 2015 – 2018, có 11 HTX tiếp cận nguồn vốn vay gần 4,4 tỷ đồng từ Chương trình đầu tư có thu hồi và Quỹ phát triển HTX của huyện để mở rộng sản xuất kinh doanh (SXKD). Năm 2019, huyện tiếp tục ưu tiên cho các HTX thanh niên khởi nghiệp, HTX rau công nghệ cao vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, đầu tư phương tiện phục vụ cơ giới hóa... Trong đó, HTX Dịch vụ tổng hợp Nông, lâm nghiệp Sinh Tuấn (xã Đồng Yên) được giải ngân nguồn vốn vay 500 triệu đồng/7 hộ hưởng lợi để mở rộng SXKD.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn huyện Bắc Quang: Sau hơn 17 năm thực hiện, Nghị quyết số 13 của BCH T.Ư Đảng khoá IX đã tạo bước chuyển tích cực đối với HTX. Các HTX không còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, đã chủ động tìm kiếm thị trường, tăng quy mô, mở rộng SXKD. Từ đây, tư duy sản xuất dần thay đổi, SXKD gắn với thị trường, liên doanh, liên kết chuỗi giá trị, nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm; từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của mỗi thành viên HTX. Đặc biệt, sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực, các HTX ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém buộc phải giải thể; những HTX tiếp tục hoạt động được cơ quan chuyên môn hướng dẫn chuyển đổi sang mô hình kiểu mới và đã khẳng định hiệu quả. Từ đó, xuất hiện nhiều HTX SXKD hiệu quả, không chỉ mang lại doanh thu hàng tỷ đồng/năm mà còn tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Tiêu biểu ở lĩnh vực vận tải có HTX Giao thông – Vận tải tổng hợp 279 Quang Sơn (thị trấn Việt Quang), HTX Vận tải ô tô Mai Anh (xã Hùng An); lĩnh vực thương mại, dịch vụ có HTX Sản xuất và dịch vụ Quang Sơn, HTX Cơ khí tổng hợp Anh Túy (thị trấn Việt Quang); lĩnh vực nông nghiệp có HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hoa Sơn, HTX Hải Khang (thị trấn Việt Quang) hay HTX Nông sản dầu Lạc (xã Đồng Yên)…

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả KTTT, huyện Bắc Quang đã, đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, như: Xây dựng các mô hình KTTT phù hợp với bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; tư vấn, hỗ trợ HTX ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường gắn với hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường… Qua đó, tạo nền tảng cho KTTT phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Bài, ảnh: THU  PHƯƠNG

.