Yên Phú phấn đấu trở thành đô thị loại IV

Thứ Sáu, 24/05/2019, 11:21 (GMT+7)

BHG - Tháng 5.2009, thị trấn Yên Phú (Bắc Mê) được thành lập; sau 10 năm, thị trấn đã phát triển rõ rệt về cơ sở hạ tầng, giao thông, y tế, giáo dục…

Một góc thị trấn Yên Phú.
Một góc thị trấn Yên Phú.

Thị trấn Yên Phú được xác định là trung tâm chính trị, KT - XH của huyện Bắc Mê, điều này mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong đó, khó khăn lớn nhất là hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa; giao thông chủ yếu là đường đất, một số đường liên thôn, xóm, khu dân cư chưa được mở. Công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng chưa được quan tâm; chăn nuôi còn nhỏ lẻ, các cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ còn ít. Trường, lớp học còn thiếu; hoạt động y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ, công chức chưa được đào tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; công tác cải cách hành chính gặp nhiều khó khăn... Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền thị trấn đã tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện các chương trình kinh tế lớn, trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh sản xuất, nhanh chóng giảm tỷ lệ hộ thiếu đói trong mùa giáp hạt.

Khi mới thành lập, thị trấn Yên Phú có 6.292 khẩu, 1.477 hộ; tỷ lệ đói nghèo cao, chiếm 43,8%; lương thực bình quân đạt 410 kg/người/năm. Sau 10 năm, thị trấn đã tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế, bứt phá trong xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Hiện nay, thị trấn có 7.230 khẩu, 1.763 hộ dân; tỷ lệ đói nghèo còn 17,8 %. Thu nhập bình quân đạt 22,6 triệu đồng/người/năm. Bình quân lương thực đạt 561 kg/người/năm. Thu thuế, phí đạt 1.359 triệu đồng/năm, gấp 5,74 lần so với số thu năm 2009. Cơ cấu thương mại, dịch vụ chiếm 35%, tăng 21,5% tỷ trọng trong cơ cấu. Sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm 55%, giảm 29,56% so với năm 2009.

Tuy nhiên, do là địa bàn tương đối đặc biệt nên phát triển kinh tế còn chậm. Việc tuyên truyền, thực hiện đề án phát triển đô thị đã góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của nhân dân. Trong quá trình thực hiện, thị trấn đã chủ động bám sát kế hoạch và tranh thủ được sự lãnh đạo, giúp đỡ của UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn cấp huyện để triển khai các hạng mục theo khung kế hoạch.

Trên bước đường phát triển vẫn còn không ít khó khăn, thử thách. Để thực hiện mục tiêu trở thành đô thị loại IV trong năm 2025, Yên Phú quyết tâm phấn đấu xây dựng phát triển đô thị toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần đưa thị trấn ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là đô thị trung tâm của huyện Bắc Mê.

Bài, ảnh: Văn Quân

.