Quản Bạ tập trung gieo cấy lúa mùa năm 2019

Thứ Năm, 23/05/2019, 17:42 (GMT+7)

BHG - Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân huyện Quản Bạ đã và đang tích cực xuống đồng làm đất, nhổ mạ, cấy lúa mùa; phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất.

Nhân dân xã Quyết Tiến (Quản Bạ) tập trung xuống đồng nhổ mạ để cấy lúa mùa năm 2019.
Nhân dân xã Quyết Tiến (Quản Bạ) tập trung xuống đồng nhổ mạ để cấy lúa mùa năm 2019.

Theo kế hoạch, Vụ mùa năm nay, toàn huyện phấn đấu gieo cấy 1.300 ha lúa, với cơ cấu giống chủ yếu là: San ưu 63, Nhị ưu 725, Quy ưu 1, 725 và một số giống đặc sản cũng như giống địa phương khác. Điều đặc biệt là năm nay huyện hỗ trợ gieo trồng 50ha giống lúa chất lượng cao J02 và DS3. Ngay từ đầu vụ, huyện đã có phương án chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp gieo trồng; vận động nhân dân tích cực đẩy nhanh tiến độ làm đất, tập trung xuống đồng gieo cấy lúa theo khung lịch thời vụ. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã gieo trồng được trên 25% diện tích, ước tính đến hết tháng 5 đạt 80% diện tích gieo cấy.  

Người dân thôn Tùng Vài Phìn, xã Tùng Vài (Quản Bạ) khẩn trương cấy lúa mùa năm 2019.
Người dân thôn Tùng Vài Phìn, xã Tùng Vài (Quản Bạ) khẩn trương cấy lúa mùa năm 2019.

Để động viên bà con nông dân yên tâm sản xuất, huyện Quản Bạ đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và cửa hàng dịch vụ nông nghiệp tại các địa phương tiếp tục cung ứng đầy đủ, kịp thời nguồn phân bón, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật tới hộ sản xuất, hỗ trợ giá giống cho nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ khuyến nông thường xuyên xuống thăm đồng, cùng với người dân theo dõi tình hình sinh trưởng của cây trồng, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa vụ mùa 2019.

Tin, ảnh: Vương Mai

.