Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Phương Đông thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

Thứ Năm, 30/05/2019, 11:01 (GMT+7)

BHG - Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Phương Đông được thành lập năm 2009, tại thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh. Năm 2018, doanh nghiệp chuyển trụ sở chính về thành phố Hà Giang với quy mô 11 tầng khang trang, hiện đại; ngành nghề sản xuất, kinh doanh (SXKD), xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thương mại và dịch vụ… Sau 10 năm hoạt động, Công ty đã phát triển về mọi mặt, với cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 1 Tổng Giám đốc, 1 Phó Tổng giám đốc và 6 phòng, ban chức năng; tổng số lao động thường xuyên 26 người, tổ chức Công đoàn có 26 đoàn viên.

Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Hà Giang do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Phương Đông thi công.
Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Hà Giang do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Phương Đông thi công.

Hoạt động SXKD trên địa bàn tỉnh có điều kiện tự nhiên, KT-XH còn gặp nhiều khó khăn và sự cạnh tranh của cơ chế thị trường; song, với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực vươn lên của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Năm 2016 doanh thu đạt trên 94 tỷ đồng, nộp NSNN 1 tỷ 963 triệu đồng; năm 2017 doanh thu đạt 110 tỷ đồng, nộp NSNN trên 6 tỷ đồng; năm 2018 doanh thu đạt 158 tỷ đồng, nộp NSNN trên 7 tỷ đồng. Qua công tác quản lý, theo dõi của cơ quan Thuế, các sắc thuế, khoản thu NSNN phát sinh hàng tháng, quý, năm Công ty đều kê khai, nộp đúng, đủ theo quy định. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019, Công ty phấn đấu doanh thu đạt 170 tỷ đồng, nộp NSNN 10 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài thực hiện tốt kế hoạch SXKD hàng năm, từ năm 2016 – 2018, Công ty còn làm tốt trách nhiệm xã hội; tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội trong và ngoài tỉnh, như: Ủng hộ Quỹ Khởi nghiệp, Quỹ Khuyến học của tỉnh; giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai; ủng hộ Tết vì người nghèo với tổng số tiền 1tỷ 837 triệu đồng.

Ghi nhận công sức và thành tích đóng góp vào NSNN, sự phát triển KT-XH của địa phương, năm 2016 Công ty được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; năm 2017 Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tặng Giấy khen; năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tặng Giấy khen và các danh hiệu khác do T.Ư, tỉnh trao tặng. Riêng Tổng Giám đốc Đỗ Ngọc Thuận được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; Công đoàn cơ sở Công ty hàng năm đều đạt vững mạnh.

Với sự năng động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý cùng với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của người lao động, tin tưởng rằng, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Phương Đông tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế, từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương.                    

Bài, ảnh: Mai Đức Tuyên (Cục Thuế tỉnh)

.