Bắc Quang xây dựng nông thôn hiện đại, văn minh

Thứ Sáu, 24/05/2019, 11:20 (GMT+7)

BHG - Điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp xu thế phát triển; thực hiện dồn điền, đổi thửa đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất ở trình độ ngày càng cao là những mục tiêu hàng đầu để Bắc Quang thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về NTM...

Nhân dân xã Kim Ngọc mở đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Kim Ngọc mở đường giao thông nông thôn.

Hiện nay, huyện Bắc Quang đã thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung xong công tác quy hoạch xây dựng NTM cho 21/23 xã, thị trấn; phù hợp xu thế phát triển xã hội hiện đại tầm nhìn 2020 – 2030 và được thực hiện gắn liền với tái cơ cấu sản xuất phát triển nông, lâm nghiệp. Các sản phẩm trong tái sản xuất phải đảm bảo những tiêu chuẩn: Cấp huyện, cấp tỉnh và có tính đến tính chất vùng, miền phù hợp với đặc điểm tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng của từng địa phương trong tương lai. Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Trần Văn Hòa, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện, cho rằng: Mục tiêu xây dựng NTM chính là quy hoạch nông thôn có hạ tầng hiện đại để từng bước đổi mới sản xuất, nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống và mức hưởng thụ văn hoá cho người dân. Công tác điều chỉnh quy hoạch lần này còn nhằm mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng hạ tầng nông thôn ngày càng hiện đại, văn minh với tầm nhìn 10 – 20 năm tiếp theo.

Trong phát triển sản xuất, Bắc Quang coi trọng công tác dồn điền, đổi thửa tạo ra các cánh đồng mẫu lớn; từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nuôi trồng; dựa trên cơ sở “5 cùng” để giảm chi phí, làm gia tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Qua rà soát, sản xuất vụ Xuân toàn huyện thực hiện đạt trên 52,6% tỷ lệ áp dụng cơ giới hoá. Trong đó, cơ giới hoá trong làm đất đạt 85,56%, khâu chăm sóc đạt 64,9% và khâu thu hái, chế biến theo chuỗi đạt khoảng 67,8%.

Mục tiêu, năm nay, Bắc Quang sẽ xây dựng 5 xã, 32 thôn điển hình về phát triển kinh tế trong xây dựng NTM. Trong đó, Quang Minh, Vĩnh Phúc, Việt Vinh, Tân Quang, Vĩnh Hảo sẽ là những xã đi đầu. Phát triển kinh tế tập trung có chiều sâu và phát triển hàng hoá theo chuỗi giá trị. Các xã chọn điểm chỉ đạo, xây dựng mô hình, đầu tư khoa học công nghệ để nâng cao giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Chính quyền cơ sở, các ban, ngành bám dân, bám nắm địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng mỗi xã, một sản phẩm để từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong sản xuất, tiêu dùng. Mục tiêu phát triển sản xuất các sản phẩm OCOP năm 2019 được Đảng bộ huyện Bắc Quang xác định 20 sản phẩm chủ lực. Trong đó, sản phẩm đăng ký đạt cấp Quốc gia, cấp tỉnh có 3 sản phẩm và cấp huyện 3 – 5 sản phẩm. Những mặt hàng đặc sắc, như: Chè Shan tuyết hữu cơ, gạo nếp đặc sản, tinh dầu lạc nguyên chất... sẽ là những mặt hàng được lựa chọn đầu tư bài bản để tạo ra những chuỗi giá trị đích thực.

Phong trào xây dựng NTM ở Bắc Quang còn có sự đóng góp rất hiệu quả từ Đề án xây dựng thôn tự chủ, tự quản. Tính đến nay, có 129 thôn được công nhận đạt tự chủ, tự quản. Tự chủ để phát triển kinh tế, tự quản về an ninh, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn minh trong thôn, bản, khu dân cư. Năm nay, Bắc Quang sẽ xây dựng thêm 20 thôn, bản đạt tiêu chuẩn tự chủ, tự quản tạo thế vững chắc cho xây dựng NTM.

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng

.