Bắc Mê nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã

Thứ Tư, 15/05/2019, 09:23 (GMT+7)

BHG - Những năm gần đây, bằng việc đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Bắc Mê ngày càng sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Không chỉ làm tốt các khâu dịch vụ nông nghiệp, còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, ổn định cuộc sống, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của huyện.

Khu nuôi thỏ của HTX Thanh niên khởi nghiệp thôn Khuổi Hon, xã Đường Hồng.
Khu nuôi thỏ của HTX Thanh niên khởi nghiệp thôn Khuổi Hon, xã Đường Hồng.

Toàn huyện hiện có 37 HTX đang hoạt động và 27 tổ hợp tác nông, lâm nghiệp ở 13/13 xã, thị trấn. Chủ yếu ở lĩnh vực chăn nuôi, chế biến lâm sản, mua bán vật tư nông nghiệp, thu mua và chế biến nông sản... Hàng năm, mỗi HTX doanh thu bình quân hàng trăm triệu đồng. Theo đánh giá của UBND huyện, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân về kinh tế tập thể đã có chuyển biến tích cực, nhất là từ khi thực hiện Luật HTX năm 2012. Công tác quản lý nhà nước về HTX được các cấp, ngành chú trọng. Các chính sách về khuyến khích phát triển kinh tế tập thể được tỉnh ban hành đã tạo nhiều thuận lợi cho HTX của huyện phát triển. Các HTX đã chủ động củng cố, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mở rộng ngành nghề kinh doanh. Tuy vậy, các HTX trên địa bàn huyện vẫn quy mô nhỏ lẻ, sản xuất manh mún, thiếu vốn...

Sau khi chuyển đổi, các HTX đã được tư vấn, hướng dẫn xây dựng điều lệ, quy chế hoạt động của Ban Quản trị, Ban Kiểm soát, quy chế quản lý tài sản, tài chính... Các HTX thực hiện chuyển đổi từng bước xác định rõ tư cách thành viên, đăng ký lại thành viên tham gia. Vốn điều lệ, vốn góp tối thiểu của thành viên được điều chỉnh nâng lên để đáp ứng yêu cầu mở rộng, phát triển ngành nghề mới. Cùng với đó, các HTX đã tự đổi mới về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm thích ứng nhanh với cơ chế thị trường. Dịch vụ của các HTX nông nghiệp đã cơ bản đáp ứng nhu cầu thành viên và nhân dân trên địa bàn; hỗ trợ UBND các xã chỉ đạo sản xuất, đảm bảo theo khung thời vụ và thu được kết quả tốt. Hiện nay, một số HTX đang hoạt động hiệu quả như: HTX Ngọc Sơn, xã Minh Ngọc thực hiện phát triển vùng trồng nghệ nguyên liệu, đã trồng được trên 146 ha, ước cho thu nhập bình quân 120 triệu đồng/ha; HTX trồng, chế biến tinh dầu Hồi xã Đường Âm, trồng được trên 170 ha, trong đó 120 ha đã cho thu hoạch trên 50 triệu đồng/ha/năm và một số HTX khác... đã sản xuất ổn định.

Đạt được kết quả trên, trước hết là do sự lãnh, chỉ đạo tập trung, sâu sát của cấp ủy, chính quyền huyện, từng xã, từng HTX đã tập trung triển khai hiệu quả chương trình phát triển kinh tế tập thể; sự cố gắng nỗ lực của mỗi thành viên tham gia xây dựng HTX. Nhờ vậy, hiệu quả hoạt động của HTX từng bước được cải thiện, loại hình ngày càng đa dạng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hỗ trợ tốt cho kinh tế hộ thành viên phát triển. Không chỉ vậy, các HTX còn đóng góp tích cực trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, dân sinh, hỗ trợ nông dân sản xuất hiệu quả, góp phần hoàn thành tiêu chí 13 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Phát huy kết quả đạt được, huyện Bắc Mê tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò, vị thế của các HTX trong xây dựng Nông thôn mới, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, đồng thời, khuyến khích thành lập các HTX theo ngành nghề, gắn với điều kiện của địa phương, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN

.