Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang giao ban quý I

Chủ Nhật, 14/04/2019, 13:49 (GMT+7)

BHG - Ngày 12.4, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá kết quả thực hiện quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II. Đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang, chủ trì hội nghị.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang, Nguyễn Xuân Thịnh phát biểu tại hội nghị
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang, Nguyễn Xuân Thịnh phát biểu tại hội nghị

Trong quý I, hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tập trung bám sát các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chính sách của tỉnh. Hoạt động ngân hàng đã tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân sản xuất kinh doanh. Các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện tốt hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn và có bước phát triển. Nguồn vốn huy động tại địa phương tăng 3,36%, dư nợ tăng 0,7%, nợ xấu chiếm 0,71%. Mạng lưới hoạt động của một số TCTD được mở rộng, gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho các thành phần kinh tế trên địa bàn. Tổ chức tốt công tác thanh toán và lưu thông tiền tệ, đảm bảo an toàn thanh khoản, đáp ứng nhu cầu tiền mặt và các phương tiện thanh toán cho các thành phần kinh tế. Công tác an toàn kho quỹ được đảm bảo...

Tại hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong quý II là: Các TCTD cần tập trung bám sát các chủ trương, định hướng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đẩy mạnh huy động vốn để đầu tư cho vay nền kinh tế, nhất là các chương trình, dự án phát triển KT-XH của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục vay vốn, xém xét thực hiện tiết giảm hồ sơ vay vốn. Các TCTD triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các TCTD trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước, của ngành về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

Tin, ảnh: Lê Hải

.