Hoàng Su Phì tích cực thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"

Thứ Sáu, 19/04/2019, 09:17 (GMT+7)

BHG - Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM), cấp ủy và chính quyền huyện Hoàng Su Phì đã triển khai nhiều giải pháp, ưu tiên bố trí các nguồn lực, lồng ghép nhiều nguồn vốn gắn với phát huy nội lực của nhân dân để thực hiện. Nhờ vậy, diện mạo nông thôn của huyện có những thay đổi rõ nét; nhận thức của người dân ngày một được nâng cao và tích cực tham gia xây dựng NTM.

Đoàn viên, thanh niên xã Thàng Tín đổ bê - tông nền nhà lưu trú của Trường PTDT bán trú Tiểu học & THCS Thàng Tín.
Đoàn viên, thanh niên xã Thàng Tín đổ bê - tông nền nhà lưu trú của Trường PTDT bán trú TH & THCS Thàng Tín.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huyện đã linh hoạt trong sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án, như: Chương trình 135, 30a, CPRP..., nhằm tạo sức mạnh tổng hợp từ các nguồn vốn để thực hiện xây dựng NTM. Đồng thời, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chú trọng vào các nguồn lực sẵn có để đóng góp, thực hiện, như: Góp ngày công lao động, hiến đất làm đường; nâng cấp, mở mới, đổ bê-tông đường giao thông; xây dựng các công trình vệ sinh; di rời chuồng trại gia súc ra xa nhà… Trong 3 tháng đầu năm 2019, tổng số kinh phí được giao từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh bổ sung thực hiện cơ chế đặc thù cho Chương trình MTQG xây dựng NTM theo Đề án 114 là 29 tỷ đồng và được giải ngân đúng tiến độ; tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng NTM trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các xã, thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền về NTM 216 buổi, thu hút gần 12 nghìn lượt người tham gia, với nhiều hình thức, như: Tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền miệng tại các buổi họp chợ, họp thôn, họp chi bộ, hội nghị... Nhơ đó, nhân dân không chỉ hiểu mà đã tích cực tham gia mạnh mẽ phong trào xây dựng NTM. Từ đầu năm đến nay, nhân dân trên địa bàn toàn huyện đã xây dựng được 159 nhà tắm, nhà vệ sinh, 76 bể nước; láng bó 85 nền nhà hộ gia đình; di rời 144 chuồng trại gia súc ra xa nhà ở; đóng góp được 7.265 ngày công lao động; hiến được 20.162 m2 đất; nâng cấp 14.780 m đường giao thông; mở mới 13.284 m nền đường các loại... Hiện, huyện Hoàng Su Phì có 2 xã đạt chuẩn NTM là Thông Nguyên và Nậm Ty; có 11 xã đạt từ 9 – 12 tiêu chí, 11 xã đạt từ 7 – 8 tiêu chí.

Là một trong những xã đạt 9/19 tiêu chí, trong những ngày này, nhân dân xã Nàng Đôn đã hoàn thành việc rải đá và tập kết vật liệu để chuẩn bị đổ bê-tông một số tuyến đường tại các thôn. Ông Sùng Sào Diu, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã luôn tích cực vận động người dân tham gia xây dựng NTM, trên tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, như: Hưởng ứng việc hiến đất, góp tiền, của và ngày công… Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của người dân cho từng dự án cụ thể và được HĐND xã thông qua, như: Đất đai, hoa màu, vật kiến trúc, ngày công lao động, hiện vật, bằng tiền mặt…, vào việc làm đường liên thôn, xóm, khu dân cư. Đồng thời, khuyến khích nhân dân tham gia quản lý, giám sát các công trình; bảo quản, sửa chữa các công trình đang sử dụng.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kế hoạch của tỉnh và nghị quyết của huyện về xây dựng NTM, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền huyện Hoàng Su Phì tiếp tục tăng cường huy động và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư cùng các cơ chế hỗ trợ của huyện kết hợp với việc phát huy nội lực từ nhân dân để thực hiện hoàn thành dứt điểm từng tiêu chí; khuyến khích thực hiện các tiêu chí mà nhân dân tự đầu tư. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo các xã thực hiện ngay từ đầu năm và đề cao vai trò của người dân trong tham gia xây dựng NTM. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; đồng thời phát động các phong trào thi đua, tạo không khí phấn khởi, tích cực để cổ vũ, động viên nhân dân hưởng ứng nhiệt tình các phong trào xây dựng NTM.

Bài, ảnh: Đại Tâm

.