Gỡ "nút thắt" cho vùng kinh tế động lực

Thứ Hai, 01/04/2019, 08:21 (GMT+7)

BHG - Đầu năm 2016, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05 về phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước cho vùng kinh tế động lực giai đoạn 2016 – 2020. Sau hơn 2 năm thực hiện thí điểm, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, đòi hỏi các cấp, ngành và địa phương vùng động lực phải có quyết tâm hơn nữa cùng gỡ “nút thắt”, tạo sự phát triển toàn diện trên nhiều phương diện như kỳ vọng đặt ra.

Nhà máy Thủy điện Nậm Mạ I, xã Tùng Bá (Vị Xuyên) được Công ty TNHH Miền Tây đầu tư xây dựng, mới đưa vào sử dụng, góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương.
Nhà máy Thủy điện Nậm Mạ I, xã Tùng Bá (Vị Xuyên) được Công ty TNHH Miền Tây đầu tư xây dựng, mới đưa vào sử dụng, góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Theo Nghị quyết 05, các địa phương nằm trong vùng kinh tế động lực được phân cấp, ủy quyền, gồm: Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê và thành phố Hà Giang. Việc phân cấp, ủy quyền giai đoạn 2016 - 2018 có 33 nội dung, trong đó, 25 nội dung có phát sinh hồ sơ và được UBND các huyện, thành phố giải quyết theo thẩm quyền; 8 nội dung chưa phát sinh hồ sơ. Các nội dung được phân cấp, ủy quyền chủ yếu trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quy hoạch và quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, công thương, văn hóa - xã hội, tổ chức bộ máy, lâm nghiệp, quản lý doanh nghiệp…

Qua theo dõi cho thấy, các huyện, thành phố đã chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, rút ngắn thời gian, giúp công tác quản lý nhà nước trên địa bàn chặt chẽ hơn; tăng cường trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp huyện đối với các hoạt động diễn ra trên địa bàn. Năm 2018, UBND tỉnh giao các huyện, thành phố vùng động lực thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT - XH. Kết quả, thành phố Hà Giang được giao 16 chỉ tiêu, trong đó có 14 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch trở lên, 1 chỉ tiêu đạt 80% (giảm tỷ lệ hộ nghèo), 1 chỉ tiêu đạt 77,8% (thu ngân sách nhà nước); huyện Vị Xuyên được giao 17 chỉ tiêu, 100% đạt kế hoạch trở lên; huyện Bắc Mê được giao 17 chỉ tiêu, trong đó có 16 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch trở lên, 1 chỉ tiêu đạt 90,9% (thu ngân sách nhà nước); huyện Bắc Quang giao 18 chỉ tiêu, có 15 chỉ tiêu đạt 100% trở lên, 3 chỉ tiêu đạt từ 99% trở lên (thu ngân sách nhà nước, tỷ lệ huy động học sinh từ 6 - 14 tuổi đến trường, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1); huyện Quang Bình giao 17 chỉ tiêu, có 16 chỉ tiêu đạt 100% trở lên, 1 chỉ tiêu đạt trên 99% (tổng sản lượng lương thực).

 Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phân cấp, ủy quyền còn những hạn chế, vướng mắc cần được các cấp, ngành của tỉnh và địa phương vùng động lực thẳng thắn nhìn nhận, có giải pháp khắc phục, như: Các nội dung phân cấp, ủy quyền chưa thực sự đóng vai trò quan trọng trong phát triển vùng kinh tế động lực, chủ yếu là chuyển hình thức thực hiện thủ tục hành chính từ cấp tỉnh về huyện; các sở, ngành và địa phương trong vùng động lực chưa nghiên cứu kỹ điều kiện thực tế và quy định của pháp luật, chưa đánh giá, phân tích, chọn lọc được nội dung cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tiễn để phân cấp, ủy quyền; điều kiện về trang bị kỹ thuật, trình độ năng lực của cán bộ cấp huyện chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công việc liên quan đến nội dung, lĩnh vực được phân cấp, ủy quyền đề ra như việc cấp giấy chứng nhận kinh doanh dầu khí hóa lỏng, vệ sinh an toàn thực phẩm; cấp phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ cấp 1, 2; thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu các công trình đường điện, trạm biến áp từ cấp 3 trở xuống. Hơn nữa, việc phân cấp, ủy quyền cho các huyện, thành phố vùng động lực còn thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ về nguồn kinh phí tương xứng phục vụ cho sự phát triển…

Để gỡ “nút thắt” cho vùng kinh tế động lực, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Các ngành của tỉnh cần rà soát lại các danh mục, nội dung phù hợp để phân cấp, ủy quyền, đảm bảo đúng quy định, có tính khả thi cao; nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ về nguồn lực để các địa phương có thêm động lực phát triển. Đối với các huyện, thành phố trong vùng cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chú trọng nâng cao kỹ năng, chất lượng nguồn nhân lực; chủ động kêu gọi, thu hút đầu tư, khai thác nguồn thu để có thêm nguồn lực đầu tư phát triển với mục tiêu tạo ra sự phát triển, đột phá mới.

Bài, ảnh:  HOÀNG NGỌC

.