Toàn tỉnh đã gieo cấy 51.700 ha cây trồng vụ Đông - Xuân

Thứ Sáu, 22/03/2019, 15:46 (GMT+7)

BHG - Tính đến ngày 21.3, toàn tỉnh đã gieo cấy 51.727,5ha các loại cây trồng vụ Đông - Xuân. Trong đó, đã kết thúc thời vụ gieo cấy lúa Xuân với tổng diện tích 9.156,9ha, với diện tích lúa lai chiếm trên 57%, gồm các loại như Nhị ưu 725, Việt lai 20, TH 3-3, 3-5 hay GS55; lúa thuần tập trung ở các loại giống như ĐS1, J02, Thiên ưu 8; các trà lúa cấy sớm đã đẻ nhánh tối đa, trà muộn đang bén rễ, hồi xanh… Cây ngô trồng được 26.042,5ha, đậu tương 4.940ha, lạc 5.990,8ha và rau, đậu các loại trên 5.597ha. Diện tích các loại cây trồng đều tăng so với cùng kỳ năm trước, lần lượt ở mức 9%, 24%, 51,8% và 55,8% đối với lúa, ngô, đậu tương và rau, đậu. Đây là nỗ lực của các cấp, các ngành nhằm hoàn thành sớm chỉ tiêu sản lượng lương thực đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ngoài ra, trong Quý I, nhân dân đã tập trung thu hoạch các loại cây trồng lâu năm, nhất là cây cam, thu hoạch được trên 50% sản lượng, đồng thời thực hiện tỉa cành, bón phân, chăm sóc cho vụ cam, quýt mới; chăm sóc, đốn tỉa và chuẩn bị đất trồng mới chè và các loại cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm khác. Tình hình dịch hại trên các loại cây trồng cũng hạn chế và được phòng trừ kịp thời.

Người dân Yên Minh trong thời điểm tích cực cấy lúa Xuân 2019.
Người dân Yên Minh trong thời điểm tích cực cấy lúa Xuân 2019.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.