Thành phố Hà Giang đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách

Thứ Sáu, 22/03/2019, 09:38 (GMT+7)

BHG - Năm 2018, thành phố Hà Giang được tỉnh giao kế hoạch thu ngân sách nhà nước (NSNN) gần 299 tỷ đồng; tuy nhiên, số thu thực tế chỉ được trên 225 tỷ đồng. Năm 2019, tỉnh giao thu ngân sách gần 278 tỷ đồng, đây là nhiệm vụ khá khó khăn đối với thành phố.

Thành phố Hà Giang ra quân thu ngân sách nhà nước năm 2019.
Thành phố Hà Giang ra quân thu ngân sách nhà nước năm 2019.

Xác định năm 2019, công tác quản lý và thu ngân sách trên địa bàn sẽ gặp nhiều khó khăn; ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã đề ra nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách địa phương, nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH. Trong đó, tập trung chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Chi cục Thuế xây dựng các giải pháp cụ thể ngay từ đầu năm để thực hiện thu đảm bảo dự toán giao; xây dựng phương án thu theo tiến độ sát với thực tế, đảm bảo kế hoạch thu gắn với nuôi dưỡng các nguồn thu; đồng thời tăng cường công tác chống thất thu. Để triển khai đầy đủ và kịp thời các chính sách thuế đến người nộp thuế bằng nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả và hỗ trợ người nộp thuế trên tất cả các lĩnh vực liên quan; đặc biệt, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuế để mọi tổ chức, cá nhân tìm hiểu được thuận lợi; hoàn thuế đầy đủ, kịp thời và đúng chính sách. Tích cực tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh và Cục Thuế tỉnh về các cơ chế chính sách liên quan nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và tạo nguồn thu cho NSNN; đáp ứng yêu cầu quản lý thuế của nhà nước, không gây phiền hà, tốn kém cho tổ chức, cá nhân nộp thuế và cơ quan thuế.

 Cùng với đó, UBND thành phố cũng chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện tốt các luật thuế, phí và lệ phí; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; tạo chuyển biến trong việc chống thất thu, xử lý và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, các thông tin chính sách thuế mới. Đổi mới và tăng cường kiểm tra, giám sát tuân thủ đối với người nộp thuế, áp dụng các biện pháp, kỹ năng để giám sát quản lý, cưỡng chế nợ thuế, giải quyết chính xác, kịp thời các trường hợp khiếu nại tố cáo về thuế. Quản lý chặt chẽ hóa đơn, rà soát các doanh nghiệp mới phát sinh, các hộ mới đăng ký kinh doanh kịp thời theo dõi, quản lý và tổ chức thu đúng, thu đủ vào NSNN.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Chủ tịch UBND thành phố, cho biết: Xác định năm 2019 vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác thu ngân sách, do vậy, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã chỉ đạo Chi cục Thuế thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, xác định rõ các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, hoạt động còn thất thu; phối hợp các đơn vị, phòng, ban nghiên cứu, tham mưu cho UBND thành phố về phương án quản lý chống thất thu trên từng lĩnh vực. Nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo, đánh giá nguồn thu, rà soát những yếu tố tác động làm ảnh hưởng đến nguồn thu, nhất là những nguồn lực mới phát sinh; từ đó, thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng thu, chống thất thu trên các lĩnh vực, địa bàn; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, xử lý các sai phạm thuế, trường hợp nợ đọng, các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, đặc biệt là hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Tăng cường đấu tranh phòng ngừa, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung lực lượng triển khai hiệu quả các biện pháp để thu hồi, cưỡng chế nợ thuế.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.