Xã Yên Định và Yên Phong (Bắc Mê) đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới.

Thứ Tư, 05/12/2018, 10:20 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, năm 2018, huyện Bắc Mê quyết tâm đưa 2 xã Yên Định, Yên Phong hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Tính tới thời điểm hiện tại, xã Yên Định và Yên Phong đều đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM; huyện đang tích cực phối hợp với các cấp có thẩm quyền hoàn thành thủ tục thẩm tra để  công nhận 2 xã về đích NTM trong tháng 12.2018.

Đoàn công tác Công an tỉnh thẩm định tiêu chí an ninh tại xã Yên Phong.
Đoàn công tác Công an tỉnh thẩm định tiêu chí an ninh tại xã Yên Phong.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, huyện Bắc Mê đã tổ chức được 90 cuộc ra quân với 6.883 lượt người tham gia; nhân dân hiến 6.820 m2 đất và 1.005 ngày công lao động; nâng cấp, tu sửa 3.700 m đường giao thông nông thôn; mở mới đường đất, đá được 650 m; thực hiện phong trào chung sức xây dựng NTM tại xã Yên Định,  có 67 đơn vị, cá nhân hỗ trợ giúp 97 hộ với số tiền 289 triệu đồng; xã Yên Phong có 58 đơn vị, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ 126 hộ được 295 triệu đồng.

Để có được kết quả trên và đặc biệt là đưa xã Yên Phong về đích NTM trước một năm; đồng chí Bùi Văn Tuân, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê cho biết: “Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, BCĐ đã phân công cán bộ, công chức phụ trách cụ thể từng công việc và trách nhiệm của từng đồng chí trong thực hiện, như: Nội dung công việc, thời gian thực hiện, hoàn thành, địa điểm thực hiện, phụ trách... Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện, xây dựng kế hoạch cụ thể từng công việc; hàng tuần, chọn một việc để tổ chức ra quân chung sức xây dựng NTM tập trung tại 2 xã Yên Phong, Yên Định. Hàng tuần BCĐ NTM huyện tổ chức họp để phân công giao nhiệm vụ cho từng bộ phận, đồng thời đánh giá rút kinh nghiệm những việc đã làm được và những việc còn vướng mắc… Xây dựng các đề án và kế hoạch cụ thể cho thời gian tiếp theo...”.

Đối với những tiêu chí khó như: Đường giao thông, điện nhà ở dân cư, thu nhập và tiêu chí về hộ nghèo,... được huyện đưa ra một số giải pháp: Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình “Đầu tư có thu hồi để tái đầu tư”, nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác và thực hiện các chính sách về hỗ trợ sản xuất. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tiếp cận và thụ hưởng các nguồn vốn hỗ trợ, vốn vay. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống; thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình đã hoàn thành và tiếp tục hoàn thành các công trình. Đồng thời chỉ rõ các nội dung tuyên truyền tại xã Yên Định, gồm:  “15 việc của xã, 16 việc của thôn và hộ gia đình”; với xã Yên Phong “5 việc của hộ gia đình, 7 việc của xã và 9 việc của thôn”. Duy trì hoạt động hiệu quả 32 HTX và 27 Tổ hợp tác nông - lâm nghiệp; đào tạo nghề, tập huấn cho các xã, thị trấn được 6 lớp với 200 người tham gia.

Đồng chí Triệu Xuân Đào, Chủ tịch UBND xã Yên Phong cho biết: “Là xã vùng III, cách trung tâm huyện 15 km về phía Tây; xã có 6 dân tộc sinh sống tại 7 thôn, bản. Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp, ngành của tỉnh và huyện về hỗ trợ các công trình xây dựng; nhân dân trong xã được tiếp cận các chương trình vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao đời sống. Tuy là xã có xuất phát điểm thấp, nhưng đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM...”.

Đến thời điểm hiện tại, xã Yên Định và Yên Phong đã gửi hồ sơ về Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh để tổng hợp các nội dung và  đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, nguồn vốn thực hiện,… cùng với tờ trình về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018. Về phía huyện cũng đã thành lập Đoàn kiểm tra các tiêu chí xây dựng NTM, UBND 2 xã trên cũng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM…

Bài, ảnh: Hoàng Yến

.