Tổng kết hoạt động giám sát xổ số năm 2018

Thứ Năm, 27/12/2018, 14:58 (GMT+7)

BHG - Sáng 27.12, tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh, Hội đồng giám sát xổ số (HĐGSXS) tỉnh tổ chức tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐGSXS tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên của HĐGSXS tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐGSXS tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐGSXS tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận tại Hội nghị.

Năm 2018, HĐGSXS tỉnh và các cán bộ ủy nhiệm đã hoạt động tích cực, trách nhiệm, nghiêm túc, hoàn thành tốt nhiệm vụ đúng quy chế do UBND tỉnh ban hành, không để xảy ra sai sót, tiêu cực; bảo đảm tính khách quan, trung thực, bảo vệ quyền lợi của người mua vé số, góp phần giúp Công ty tổ chức, quản lý có hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như chấp hành nghiêm quy định của Bộ Tài chính. Kết quả, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Giang đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2018. Doanh thu ước đạt gần 99 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017; lợi nhuận trước thuế đạt 1.950 triệu đồng, đạt 105% kế hoạch năm; nộp ngân sách 21,3 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017; tạo việc làm thường xuyên cho gần 400 lao động với mức thu nhập từ 3 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giám sát của HĐGSXS tỉnh và công tác triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh xổ số để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch của Công ty trong năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các thành viên HĐGSXS tỉnh tiếp tục thực hiện công tác giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định. Sở Tài chính cần làm tốt công tác giám sát quản lý vốn và hoạt động kinh doanh xổ số và thường xuyên giám sát các cơ quan thành viên HĐGSXS tỉnh. Đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh cần tiếp tục quán triệt tư tưởng cho cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh. Kịp thời kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy trình, quy chế đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động; bám sát Nghị quyết của HĐND tỉnh, BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển KT - XH để phân tích, xây dựng chỉ tiêu năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của Công ty...  

Tin, ảnh: Văn Long

.