Hội đồng Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Thứ Tư, 19/12/2018, 15:56 (GMT+7)

BHG - Ngày 19.12, tại UBND tỉnh, Hội đồng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quỹ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ dự và chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành thành viên Hội đồng quản lý Quỹ…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận cuộc họp Hội đồng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận cuộc họp Hội đồng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Năm 2018, Hội đồng Quỹ tiếp tục vận hành ổn định. Công tác tập huấn, tuyên truyền, chi trả, kiểm tra, giám sát quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; không để xảy ra thất thoát quỹ. Tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế thu được trong năm đạt trên 98,5 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt trên 157,1 tỷ đồng; đã chi trên 63,3 tỷ đồng cho công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đến nay, toàn tỉnh có trên 328,2 nghìn ha rừng giao khoán, bảo vệ rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, chiếm 75,1% diện tích rừng toàn tỉnh; 6 chủ rừng là tổ chức Nhà nước, trên 1.500 chủ rừng là cộng đồng dân cư thôn. Đặc biệt, đã có 107.864 hộ tham gia nhận khoán bảo vệ rừng được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng, với mức bình quân gần 470 nghìn đồng/hộ/năm. Bên cạnh đó, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng còn được lồng ghép thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, như: Hỗ trợ trên 10,1 tỷ đồng xây dựng 202 công trình phúc lợi, gồm nhà văn hóa, điểm trường học, trụ sở thôn, làm đường giao thông kết hợp công tác tuần tra, bảo vệ, phát triển rừng…

Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng là nguồn quỹ lớn, tồn tại ổn định, lâu dài. Do vậy, các thành viên Hội đồng Quỹ cần tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm nhằm đảm bảo Quỹ được vận hành nền nếp, ổn định, thực hiện hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định. Cùng với đó, Hội đồng Quỹ tham mưu cho UBND tỉnh chuyển giao toàn bộ trách nhiệm trồng rừng thay thế về các huyện để đảm bảo sâu sát, thuận lợi. Đồng thời, tiến hành rà soát tình hình sử dụng chi trả dịch vụ môi trường rừng hiện nay, báo cáo UBND tỉnh để ban hành hướng dẫn về quản lý, sử dụng kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với diện tích rừng của cộng đồng, Ban quản lý rừng và người dân một cách hiệu quả…

Cùng với nội dung trên, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đề nghị Sở Công thương tham mưu cho Hội đồng Quỹ ký kết chương trình phối hợp với Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) nhằm đảm bảo thuận lợi trong công tác thu dịch vụ môi trường rừng đối với các thủy điện thuộc khách hàng bán điện cho Cục Điều tiết điện lực…

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÙY

.