Bắc Quang phát huy hiệu quả trong phát triển mô hình kinh tế tập thể

Thứ Hai, 24/12/2018, 11:09 (GMT+7)

BHG - Năm 2018, khu vực kinh tế tập thể của huyện Bắc Quang có nhiều chuyển biến cả về chất và lượng, đã có những đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Toàn huyện hiện có 70 HTX đang hoạt động, với 2.756 thành viên tham gia và 2.310 lao động, tổng số vốn điều lệ của các HTX trong huyện lên đến con số 40 tỷ 489 triệu đồng. Nhờ đó số lượng người dân trong huyện tham gia thành viên các HTX có thu nhập ổn định cũng tăng lên đáng kể.

 Thành viên HTX Cơ khí Anh Túy đang tham gia sản xuất
Thành viên HTX Cơ khí Anh Túy đang tham gia sản xuất

Năm 2018, huyện Bắc Quang tập trung trú trọng phát triển các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, qua đó đã phát huy vai trò là cầu nối trong việc tiếp thu, hướng dẫn ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, cung ứng vật tư nông nghiệp, bảo vệ thực vật, khuyến khích phát triển các HTX sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn VietGAP bước đầu đem lại thu nhập cao cho thành viên HTX. Nổi bật là các HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ như HTX Hải Khang hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và chế biến thực phẩm theo chuỗi, HTX Nhật Minh sản xuất và chế biến trà từ cây dược liệu, HTX dịch vụ NN tổng hợp Hoa Sơn… Các HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp như cơ khí, dịch vụ vận tải, khai thác vật liệu xây dựng, kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp... với thu nhập bình quân của các thành viên HTX từ 5 triệu đến 6 triệu đồng/tháng. Hầu hết các HTX trên địa bàn huyện đều hoạt động theo phương thức, sản xuất kinh doanh gắn với kinh tế hộ và theo hình thức dịch vụ hỗ trợ, nên đã phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh, thu hút số đông lao động, giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho thành viên. Ngoài ra mô hình Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động cũng hiệu quả, với nguồn vốn hoạt động trên 70 tỷ đồng, đến nay quỹ đã thu hút được trên 1.500 thành viên tham gia, huy động vốn đạt khoảng 60 tỷ đồng, điều tiết kịp thời nguồn vốn cho người dân địa phương, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện.

 Mô hình HTX sản xuất Cam Vietgap đã mang lại hiệu quả thu nhập cho người dân.
Mô hình HTX sản xuất Cam Vietgap đã mang lại hiệu quả thu nhập cho người dân.

Để có được nhận định trên, trong năm huyện Bắc Quang đã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của kinh tế tập thể để cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nắm vững các chủ trương của đảng và nhà nước về lĩnh vực này. Ban hành kế hoạch trọng tâm để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai các chương trình, cụ thể hóa các chính sách của tỉnh tạo điều kiện cho các HTX củng cố và phát triển sản xuất kinh doanh, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng quản lý điều hành trong các  HTX, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ thành lập mới đối với các HTX thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Đội ngũ cán bộ huyện cũng tăng cường bám sát cơ sở, tuyên truyền và hướng dẫn quy trình, thủ tục thành lập, cách thức xây dựng phương án sản xuất kinh doanh sao cho sát đúng phù hợp với khả năng tiềm lực của HTX, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để có những định hướng giúp cho các HTX phát huy thế mạnh, hạn chế những thiếu sót nhằm từng bước đẩy mạnh việc củng cố và phát triển nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang xác định: Để khu vực kinh tế tập thể tiếp tục phát huy hiệu quả, trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về lĩnh vực này, thu hút nguồn nhân lực có trình độ và năng động tham gia HTX… Ban đại diện Liên minh HTX huyện tăng cường công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện rà soát, đánh giá chất lượng, củng cố quy mô hoạt động của HTX đúng với yêu cầu phát triển kinh tế tập thể theo Luật HTX năm 2012, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực nâng cao khả năng tổ chức, điều hành, hoạt động kinh doanh cho các HTX, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm, từng bước mở rộng quy mô hoạt động của các hợp tác xã, tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ hợp tác, HTX phát triển cả về chất và lượng. Đồng thời tạo thuận lợi để HTX được tiếp cận với các chính sách ưu đãi của tỉnh, huyện nhằm tác động thúc đẩy sản xuất, kinh doanh giúp các HTX tăng cường tính tự chủ, nâng cao vai trò, năng lực cạnh tranh, phát huy tối đa sức mạnh của kinh tế tập thể, góp phần vào sự ổn định kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài, ảnh: Lan Hương (Liên Minh HTX tỉnh)

.