Hội thảo phát triển chuỗi giá trị cam theo Quyết định 3272

Thứ Sáu, 02/11/2018, 15:12 (GMT+7)

BHG - Ngày 2.11, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức Hội thảo Thực trạng và giải pháp thúc đẩy thực thi kế hoạch đầu tư chiến lược chuỗi giá trị cam theo Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 26.12.2016 của UBND tỉnh. Dự Hội thảo có lãnh đạo một số sở, ngành; các huyện có diện tích trồng cam.

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo
Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Sau 2 năm triển khai thực hiện chuỗi giá trị theo Quyết định 3272, có 18/29 hoạt động được triển khai; 5/8 chiến lược được triển khai thực hiện 100% các hoạt động; hiệu quả các chiến lược và hoạt động đạt từ 30% – 90% kế hoạch đề ra. Một số chiến lược được triển khai hiệu quả cao như: Mở rộng diện tích, tăng năng suất, chất lượng cam; tăng cường vốn cho các tác nhân trong chuỗi giá trị; tận dụng nguồn lực để nâng cấp các cơ sở sản xuất cây cam giống… Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chuỗi giá trị cam theo Quyết định số 3272 còn gặp nhiều khó khăn: Sự phối hợp giữa các sở, ngành, các địa phương chưa chặt chẽ; các hoạt động triển khai dàn trải; chưa xác định thứ tự ưu tiên để đầu tư kinh phí hợp lý; bố trí kinh phí chậm; công tác quảng bá, xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm chưa hiệu quả; một số tác nhân tham gia chuỗi giá trị chưa quan tâm đến phát triển gá trị thương hiệu sản phẩm; cơ sở hạ tầng khu vực trồng cam hạn chế; thiếu cơ sở chế biến…

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp: Rà soát, đánh giá lại tất cả các hoạt động, chiến lược trong chuỗi giá trị, xác định hoạt động, chiến lược ưu tiên để bố trí kinh phí thực hiện trước; các sở, ngành, các huyện căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3272 của UBND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện; có chiến lược bảo vệ và phát triển thương hiệu Cam sành Hà Giang; tổ chức lại sản xuất cho các hộ trồng cam; tập huấn  nâng cao năng lực quản trị và kiến thức thị trường, kỹ thuật sản xuất cho các hộ và  các HTX; xây dựng mối liên kết thị trường; đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, dán tem chứng nhận chỉ dẫn địa lý; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hiệp hội cam Sành; thu hút các doanh nghiệp tham gia sơ chế, bảo quản và chế biến cam; vai trò, sự tác động của các bên liên quan trong thúc đẩy đầu tư phát triển chuỗi giá trị…

Thông qua Hội thảo, giúp ngành chức năng và các địa phương đề ra giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tập trung đầu tư, triển khai hiệu quả chuỗi giá trị cam theo kế hoạch.

Tin, ảnh: AN GIANG

.