123
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông – Lâm sản và Thủy sản tổ chức Lễ mở thầu - Báo Hà Giang điện tử

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông – Lâm sản và Thủy sản tổ chức Lễ mở thầu

Thứ Tư, 07/11/2018, 14:47 (GMT+7)

BHG - Ngày 7.11, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông – Lâm sản và Thủy sản (thuộc Sở NN&PTNT) tổ chức Mở thầu gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, hướng dẫn xây dựng vùng sản xuất Chè búp tươi phù hợp theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ (TCVN 11041: 2017) tại Hà Giang”. Dự Lễ Mở thầu có lãnh đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông – lâm sản và Thủy sản; đại diện các ngành chức năng; tổ chuyên gia đấu thầu và các nhà thầu…

Nhà thầu kiểm tra niêm phong hồ sơ dự thầu.
Nhà thầu kiểm tra niêm phong hồ sơ dự thầu.

Tại thời điểm mở hồ sơ dự thầu, có 3 đơn vị nộp hồ sơ tham gia dự thầu gồm: Công ty Cổ phần Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội); Công ty Cổ phần chuyên gia số Việt Nam (Hà Nội); Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Thế giới Xanh (Cần Thơ). Các hồ sơ sau khi được mở đều đảm bảo nội dung, số lượng và cơ cấu theo quy định và được bên mời thầu chấp thuận… Tuy nhiên, riêng hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Thế giới Xanh không hợp lệ vì thời gian có hiệu lực của hồ sơ ghi quá thời gian theo quy định.

Lễ Mở hồ sơ dự thầu gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, hướng dẫn xây dựng vùng sản xuất Chè búp tươi phù hợp theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ (TCVN 11041: 2017) tại Hà Giang” diễn ra công khai, phù hợp với các quy định của Luật Đấu thầu.

Tin, ảnh: PV

.