Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh

Thứ Sáu, 26/10/2018, 09:21 (GMT+7)

BHG - Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, Agribank Chi nhánh Hà Giang quyết tâm hoàn thành, đạt và vượt cao chỉ tiêu của năm nay, nhằm bám sát định hướng phát triển KT - XH của tỉnh để điều chỉnh kịp thời chiến lược đầu tư tín dụng phù hợp với từng địa bàn.

Lãnh đạo Agribank triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.                     Ảnh: Ngọc Anh (Agribank Hà Giang)
Lãnh đạo Agribank triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Ảnh: Ngọc Anh (Agribank Hà Giang)

Trong 9 tháng đầu năm nay, Agribank Chi nhánh Hà Giang đã thực hiện tốt các nội dung theo Nghị quyết của Agribank và HĐND tỉnh liên quan đến hoạt động ngân hàng về phát triển KT-XH tại địa phương. Qua đó, huy động vốn tại địa phương đạt 4.131 tỷ đồng, với 88.323 lượt  khách hàng. Tổng dự nợ nội tệ đạt 4.753 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước; nợ xấu là 25,2 tỷ đồng; doanh thu phí dịch vụ đạt 17.552 triệu đồng và đã hoàn thành 2 chỉ tiêu chính là thu nợ đã xử lý rủi ro và chỉ tiêu tài chính. Đồng thời, đa dạng các sản phẩm huy động vốn và các kỳ hạn huy động…, thực hiện tốt các sản phẩm dịch vụ, mở rộng thị trường, thị phần. Đặc biệt, Agribank Hà Giang đã đoạt giải Nhất trong danh sách các chi nhánh có tăng trưởng số lượng khách hàng về phát triển dịch vụ Agribank E-Mobile Banking. Bên cạnh đó, phối hợp với UBND huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên tổ chức Hội nghị Kết nối khách hàng, ký kết hợp đồng cấp tín dụng với 11 khách hàng với tổng số tiền 35 tỷ đồng. Doanh số chuyển tiền đi và đến toàn tỉnh là trên 24.000 tỷ đồng, với 284.654 món… Về giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 3 tháng cuối năm, Agribank Chi nhánh Hà Giang đặt ra các mục tiêu, như: Huy động vốn đạt 4.330 tỷ đồng; tổng dư nợ nội tệ đạt 4.920 tỷ đồng; dư nợ xấu nội bảng giảm 1,3 tỷ đồng; thu nợ sau xử lý đạt 15 tỷ đồng; phấn đấu hoàn thành tổng doanh thu phí dịch vụ theo kế hoạch.

Khách hàng giao dịch tại Hội sở Agribank Chi nhánh Hà Giang.                               Ảnh: Lê Hải
Khách hàng giao dịch tại Hội sở Agribank Chi nhánh Hà Giang. Ảnh: Lê Hải

Để hoàn thành những mục tiêu trên, yếu tố được Agribank Chi nhánh Hà Giang quan tâm hàng đầu là thực hiện dân chủ trong kỷ cương, kỷ luật; hoạt động kinh doanh đúng luật và các văn bản chỉ đạo điều hành của ngân hàng cấp trên. Làm tốt công tác huy động vốn, giới thiệu đến khách hàng về tiện ích các sản phẩm tiền gửi; tuyên truyền, tiếp thị sản phẩm tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm học đường, hưu trí… Kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu, định hướng đề ra. Trong đó, tăng trưởng dư nợ luôn gắn với chất lượng tín dụng; giám sát chặt chẽ cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Chủ động tiếp cận, nắm bắt nhu cầu vay vốn của khách hàng để mở rộng và tăng trưởng tín dụng có chất lượng, hiệu quả; gắn với phát triển dịch vụ phù hợp với cân đối vốn và năng lực quản trị rủi ro. Tăng cường khai thác khách hàng pháp nhân để nâng tỷ trọng cho vay pháp nhân trong tổng dư nợ. Tăng cường cho vay khách hàng cá nhân thông qua vay vốn theo thỏa thuận ký kết với các tổ chức Hội, triển khai thực hiện nghiệp vụ tín dụng tại các điểm giao dịch lưu động bằng xe ô-tô chuyên dùng đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tập trung đôn đốc thu hồi các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là các khoản vay theo Nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh, hạn chế nợ xấu phát sinh. Thực hiện chương trình “cán bộ Agribank sử dụng dịch vụ của Agribank”.

Đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội” theo văn bản số 238/KH-UBND của UBND tỉnh. Làm tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ khách hàng, kịp thời giải quyết khiếu nại của khách hàng khi gặp vướng mắc trong giao dịch thẻ qua máy ATM/EDC, dịch vụ tin nhắn E-banking. Với nhiều giải pháp cụ thể trên, Agribank Chi nhánh Hà Giang quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh chung của toàn Chi nhánh.

Lê Hải

.