Huyện Vị Xuyên tập trung thu hoạch vụ Mùa và sản xuất vụ Đông

Thứ Hai, 22/10/2018, 15:30 (GMT+7)

BHG - Vụ Mùa 2018, huyện Vị Xuyên gieo trồng với  tổng diện tích là 6.976,3 ha. Trong đó, Lúa 4.721,6 ha; Ngô 1.269,5 ha; Lạc 267 ha; Đậu tương 100,2 ha; rau các loại 478,5 ha; đậu các loại 62,8 ha. Với cơ cấu giống lúa lai được thực hiện là 2.596,3 ha gồm các loại giống: Nhị ưu 838, Việt Lai 20, TH 3-3, TH 3-5; Cương ưu 725, Nhị ưu 725 và các giống lai khác. Giống lúa thuần thực hiện 2.116,8 ha, gồm các giống: HT1, thiên ưu 8, J02, PC2, khang dân 18, nếp địa phương và các giống khác. Cây ngô thực hiện 94% giống ngô lai gồm các giống: CP 511, CP 111, NK 4300, CP999, NK 67, MX6, NH68... còn lại là giống ngô thuần, chiếm 6% diện tích.

Hiện nay diện tích lúa đã thu hoạch đạt trên 90% diện tích. Năng suất ước đạt 57,39 tạ/ha, sản lượng ước đạt 27.047,8 tấn. Cây ngô trồng 1.290 ha/1.269,5 ha, đạt 101,6% kế hoạch. Ngô đang trong giai đoạn bắp non. Sinh trưởng phát triển bình thường, một số diện tích ngô nếp đã cho thu hoạch để bán bắp. Năng suất ngô ước đạt 35,63 tạ/ha, sản lượng ước đạt 4.598,4 tấn. Cây lạc đạt 100 % kế hoạch, đang giai đoạn củ non. Năng suất ước đạt 21 tạ/ha, Sản lượng ước đạt 574,8 tấn. Đậu tương trồng 112/100,2 ha, đạt 109,8 % kế hoạch, đã thu hoạch 4,5 ha. Năng suất ước đạt 10 tạ/ha, sản lượng 112 tấn. Rau đậu các loại trồng được 540,8 ha, hiện đang cho thu hoạch.

Đối với vụ Đông, bà con nông dân đã chuẩn bị được 9.500 tấn phân hữu cơ phục vụ cho 1.183 ha diện tích. Đến nay đã trồng được 254 ha cây vụ Đông. Trong đó, ngô đã trồng 156 ha; khoai lang 22 ha; rau các loại 76 ha. Diện tích trên tập trung tại các xã Đạo Đức, Ngọc Linh, Linh Hồ, Trung Thành, thị trấn Việt Lâm, thị trấn Vị Xuyên...

An Dương

.