Linh Hồ, Kim Thạch trên đường về đích Nông thôn mới

Thứ Tư, 26/09/2018, 18:10 (GMT+7)

BHG - Được huyện Vị Xuyên chọn làm điểm đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) trong năm nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 xã Linh Hồ, Kim Thạch đã có nhiều cố gắng, cùng nhiều giải pháp cụ thể. Tính đến thời điểm này, cả 2 xã đã đạt được những tiêu chí quan trọng, đang khẩn trương hoàn thành các tiêu chí còn lại, đảm bảo về đích NTM đúng thời gian quy định.

Nhân dân xã Kim Thạch đóng góp công sức, hoàn thành tiêu chí Giao thông trong xây dựng Nông thôn mới.
Nhân dân xã Kim Thạch đóng góp công sức, hoàn thành tiêu chí Giao thông trong xây dựng Nông thôn mới.

Đảng ủy xã Linh Hồ đã ban hành nghị quyết chuyên đề, triển khai thực hiện, hoàn thành 19 tiêu chí NTM; phân công các đồng chí trong BTV Đảng ủy, cán bộ, công chức xuống họp thôn, quán triệt, thông báo chủ trương của tỉnh, huyện về xây dựng NTM; UBND xã thành lập các tổ công tác phụ trách các thôn; phát động phong trào thi đua xây dựng NTM; hiện nay, Linh Hồ đã đạt 16/19 tiêu chí. Trên cơ sở quy hoạch chung, xã tiến hành khảo sát, lập quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông, thuỷ lợi nội đồng và vùng sản xuất tập trung cũng như lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hệ thống thuỷ lợi của xã đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất và dân sinh, với 40 km kênh mương nội đồng được kiên cố hoá, đạt 70%. Hiện tại, có 1.852/1.906 hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia, đạt trên 97%; trong 7 tháng đầu năm, xã đã vận động nhân dân thay thế được 983 cột điện đảm bảo đủ kích thước và bền chắc theo yêu cầu của tiêu chí…

Cũng như Linh Hồ, xã Kim Thạch đã triển khai quyết liệt công tác chỉ đạo, điều hành; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng NTM. Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí, gồm: Quy hoạch; thủy lợi; điện; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; thông tin truyền thông; nhà ở dân cư; tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ lao động có việc làm; tổ chức sản xuất; giáo dục; y tế; văn hóa; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; quốc phòng, an ninh.

Đến thời điểm này, xã Linh Hồ còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, trường học và tỷ lệ hộ nghèo. Xã Kim Thạch 4 tiêu chí chưa đạt: giao thông; cơ sở hạ tầng thương mại; thu nhập; môi trường và an toàn thực phẩm. Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành, cả 2 xã đã đề ra các giải pháp cụ thể, thực hiện quyết liệt, đảm bảo tiến độ về đích NTM. Đồng thời, duy trì và nâng cao các tiêu chí đã hoàn thành.

Về Linh Hồ, Kim Thạch hôm nay, ai cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ nét, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; người dân phấn khởi lao động, sản xuất, cuộc sống từng bước được nâng lên.

Bài, ảnh: An Dương

.