Công ty Điện lực Hà Giang tiếp tục đổi mới thực hiện Văn hóa doanh nghiệp

Thứ Tư, 26/09/2018, 18:04 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) trong hành trình Văn hóa EVNNPC do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát động, Công ty Điện lực Hà Giang (Công ty) đã tuyên truyền, phổ biến đến 100% cán bộ, công nhân viên nội dung tài liệu Văn hóa ứng xử; Đảng ủy, Ban Giám đốc đã gương mẫu thực hiện với phương châm làm việc “Tận tụy - sáng tạo - gương mẫu”, “Tác phong - chất lượng - tín nhiệm - hiệu quả”; đồng thời, bám sát các văn bản lãnh, chỉ đạo của Công ty cũng như Bộ quy tắc ứng xử của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để thực hiện những chuẩn mực đạo đức, tạo dựng hình ảnh của Công ty với khách hàng.

Điện lực Vị Xuyên với Chương trình Thắp sáng đường quê.
Điện lực Vị Xuyên với Chương trình Thắp sáng đường quê.

Quá trình triển khai VHDN tại Công ty bước đầu đã thu được những kết quả tích cực: Cán bộ, công nhân viên đã nêu cao tinh thần tự giác, thực hiện nghiêm quy định về giờ giấc, tác phong làm việc, mặc đồng phục các ngày trong tuần đối với khối lao động gián tiếp. Tại các bộ phận lao động trực tiếp mặc trang phục được cấp gọn gàng, an toàn theo quy định. Đeo thẻ tên chức danh trong thời gian làm việc, tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPC và của Công ty Điện lực Hà Giang; không uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích, đồ có uống cồn trong giờ làm việc; thực hiện tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện cũng như tối ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện nghiêm quy trình quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 5S, góp phần đưa hoạt động thực thi VHDN ngày càng đi vào nề nếp.

Nhân viên chăm sóc khách hàng Điện lực Hoàng Su Phì hướng dẫn người dân làm thủ tục tiếp cận điện năng.
Nhân viên chăm sóc khách hàng Điện lực Hoàng Su Phì hướng dẫn người dân làm thủ tục tiếp cận điện năng.

Để VHDN được thực hiện liên tục, hiệu quả, Công ty đã lồng ghép vào các cuộc họp, tọa đàm, ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử VHDN. Đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, từng bước đưa kỷ luật doanh nghiệp vào nề nếp, trở thành văn hóa người thợ điện Công ty Điện Hà Giang... Nền tảng VHDN bước đầu được tạo dựng tại Công ty, mỗi cá nhân đã phát huy tính sáng tạo, tinh thần làm việc tập thể; tham gia những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hội thi trong, ngoài ngành tổ chức, đặc biệt công tác an sinh xã hội, các chương trình thiện nguyện của Công ty đã góp phần chia sẻ với cộng đồng nhiều năm qua. Một trong những truyền thống tốt đẹp được Công ty tổ chức thường niên đó là gặp mặt, khen thưởng, tặng quà con cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trong đơn vị có thành tích học tập tốt; chia tay, tặng quà người lao động về nghỉ chế độ. Hàng năm, Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Phụ nữ Việt Nam 20-10 cho chị em toàn đơn vị, các hoạt động này đã góp phần làm lên thành công trong xây dựng VHDN theo hướng bền vững, tạo môi trường làm việc thân thiện, năng động và hiệu quả, khơi dậy tình đoàn kết và những giá trị nhân văn truyền thống trong Công ty.

Nhân viên Công ty Điện lực Hà Giang đạp xe hưởng ứng Giờ trái đất.
Nhân viên Công ty Điện lực Hà Giang đạp xe hưởng ứng Giờ trái đất.

Đồng chí Hoàng Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang cho biết: Tiếp tục đổi mới thực hiện VHDN trong hành trình Văn hóa EVNNPC, Công ty đã tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể CBCNV. Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo, quyết tâm thực hiện cam kết với Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về kế hoạch hành động đổi mới văn hóa để phát triển kinh doanh bền vững theo chủ đề: “Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả”. Những nội dung chủ yếu được Ban Giám đốc Công ty tập trung thực hiện và chỉ đạo đó là: Đổi mới và chuyên nghiệp hóa công tác quản lý VHDN bằng mô hình quản trị chuyên nghiệp, ứng dụng CNTT để quản lý và phát triển VHDN. Triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo, tập huấn về xây dựng phong cách lãnh đạo và nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo cho các cán bộ chủ chốt theo chương trình, nội dung của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Thực hiện đổi mới VHDN trong hành trình Văn hóa EVNNPC, Ban Chỉ đạo VHDN của Công ty đã nêu cao vai trò gương mẫu trong sinh hoạt, lối sống và chủ động gắn kết toàn thể hệ thống CBCNV. Từ Ban lãnh đạo đến các nhân viên tham gia tích cực, hiệu quả đối với các hoạt động của hành trình VHDN EVNNPC và của Công ty; nêu gương về tinh thần học tập không ngừng, chủ động tham gia đào tạo, huấn luyện, giúp nhân viên phát triển.

Công tác xây dựng, thực thi VHDN đã phát huy giá trị truyền thống và chuẩn hóa các hành vi ứng xử trong giao tiếp, nâng cao nhận thức về các giá trị văn hóa cho CBCNV, từ đó tạo chuyển biến tốt trong kinh doanh, phục vụ khách hàng.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.