Bồi dưỡng nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế

Thứ Tư, 26/09/2018, 18:11 (GMT+7)

BHG - Ngày 26.9, Sở Công thương phối hợp với Trung tâm Tư vấn đào tạo Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương) tổ chức Lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các sở, ban, ngành; lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các học viên tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực về hội nhập kinh tế
Các học viên tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực về hội nhập kinh tế

Tham gia lớp bồi dưỡng, 60 học viên được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thừa Lộc – Trung tâm Tư vấn đào tạo Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương) truyền đạt nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, có các chuyên đề về: Cách mạng công nghiệp 4.0, cơ hội và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế; thông tin về Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP); chủ trương và giải pháp của Chính phủ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, trao đổi về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Thông qua lớp bồi dưỡng, góp phần giúp học viên cập nhật, nâng cao kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế. Qua đó, nhằm vận dụng, tham mưu, đề xuất đối với từng lĩnh vực hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; góp phần quan trọng cho công cuộc đổi mới đất nước và sự nghiệp phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÙY

.