123
Thành phố Hà Giang nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới gắn với xây dựng xã phát triển toàn diện - Báo Hà Giang điện tử

Thành phố Hà Giang nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới gắn với xây dựng xã phát triển toàn diện

Thứ Sáu, 10/08/2018, 09:22 (GMT+7)

BHG - Thành phố Hà Giang (TPHG) có 3 xã ngoại thành là Phương Thiện, Phương Độ và Ngọc Đường đã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Qua 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM gắn với xây dựng xã phát triển toàn diện, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã và đông đảo người dân chung tay, góp sức tiếp tục thực hiện chương trình, từ đó chất lượng các tiêu chí tiếp tục được nâng cao, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Nhân dân xã Ngọc Đường chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.
Nhân dân xã Ngọc Đường chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch triển khai của UBND tỉnh về duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn NTM trên địa bàn TPHG giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phát động Chương trình thi đua xây dựng NTM đến 26 thôn, tổ trên địa bàn 3 xã Phương Độ, Phương Thiện và Ngọc Đường. Trong hơn 2 năm, thành phố đã thi công 17,8 km đường bê-tông, đạt 100% tỷ lệ trục đường xã. Nâng cấp, sửa chữa 3,65 km tuyến mương; làm mới 4,7 km mương bê-tông. Hoàn thành xây dựng đường điện cho 2 thôn Cao Bành và Gia Vài, xã Phương Thiện, chiều dài 2,5 km; lắp đặt đường điện sáng phục vụ các hoạt động du lịch cộng đồng tại thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện; thôn Bản Cưởm 2; thôn Bản Tuỳ, Sơn Hà, xã Ngọc Đường. Đầu tư xây dựng mới chợ xã Phương Độ và Phương Thiện; vận động nhân dân xóa 202 nhà cầu trên ao; xây dựng 36 lò, hố đốt rác tập trung... Đồng thời triển khai hỗ trợ có thu hồi để tái đầu tư với số tiền cho vay 1.124 triệu đồng cho 9 mô hình chăn nuôi lợn, gà, sản xuất rau, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đến hết năm 2017, thu nhập trung bình của 3 xã đạt 25 triệu đồng/người/năm, tăng 5 triệu đồng so năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) xã Phương Độ còn 1,36 %, xã Phương Thiện 2,69%, xã Ngọc Đường 1,19%...

Ngọc Đường là xã không có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH, xuất phát điểm thấp so với xã Phương Thiện và Phương Độ. Tuy nhiên từ khi triển khai xây dựng NTM, thành phố chọn và xây dựng thành xã điển hình, kiểu mẫu trong phát triển kinh tế; nhờ sự chỉ đạo sát sao của BCH Đảng bộ thành phố, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã, sự đồng tình hưởng ứng của người dân, đến nay xã đã đạt chuẩn NTM, hiện xã đang duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời phấn đấu trở thành xã phát triển toàn diện.

Đồng chí Bùi Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Đường, cho biết: Đảng ủy xã xác định xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh, chỉ đạo thực hiện; trong đó tập trung các tiêu chí về nâng cao thu nhập, giao thông và vệ sinh môi trường… Trong hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã, đã vận động nhân dân hiến đất mở được trên 1 km đường nội đồng; đóng góp tiền, ngày công để bê-tông hóa trên 3 km đường giao thông nội thôn, nội đồng tại các thôn Thái Hà, Sơn Hà, Nà Báu, Bản Tùy. Hình thành và duy trì các phiên chợ quê gắn với các hoạt động cộng đồng, thu hút đông đảo bà con nhân dân, các tiểu thương trên địa bàn thành phố đến trao đổi hàng hóa. Cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về tổ chức lại sản xuất cho nông dân, xã Ngọc Đường được thành phố lựa chọn chỉ đạo điểm thực hiện Đề án xã điển hình, kiểu mẫu về phát triển kinh tế nông nghiệp, gắn với chủ trương mỗi xã một sản phẩm đặc trưng, đến nay, xã đã hình thành được 1 làng nghề Bánh chưng gù tại thôn Bản Tùy với 16 nhóm hộ tham gia, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 100 lao động nông nhàn tại địa phương, có mức thu nhập ổn định trung bình từ 200.000 - 300.000 đồng/người/ngày, hàng ngày lượng bánh tiêu thụ 2.000 - 3.000 cái đi các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh… Cùng với đó, xã đã thành lập được 2 HTX toàn thôn Tà Vải và Bản Tùy hoạt động trong lĩnh vực về các dịch vụ nông nghiệp, có 5 tổ hợp tác chăn nuôi tổng hợp hoạt động có hiệu quả...

Có thể khẳng định, từ khi triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, TPHG đã đạt kết quả khá toàn diện, các mục tiêu chính của chương trình cơ bản được thực hiện theo đúng lộ trình; bộ mặt nông thôn các xã ngoại thành ngày một khang trang hơn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt... từ đó từng bước rút khoảng cách giàu – nghèo giữa thành thị và nông thôn.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.