Xây dựng Đảng gắn phát triển kinh tế ở xã Tả Phìn

Thứ Hai, 16/07/2018, 11:26 (GMT+7)

BHG - Đảng bộ xã Tả Phìn (Đồng Văn) hiện có 13 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ thôn bản, 4 chi bộ cơ quan với tổng số 143 đảng viên. Toàn xã có 699 hộ với 3.390 nhân khẩu, 100% là người Mông. Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ phát triển KT - XH, Đảng bộ xã Tả Phìn đặc biệt quan tâm, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng bám sát chỉ thị, nghị quyết gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng tập thể, cá nhân, qua đó tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong triển khai, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Đảng viên trẻ Lờ Mí Và, người đi đầu trong phát triển đàn ong nội của xã Tả Phìn (Đồng Văn).
Đảng viên trẻ Lờ Mí Và, người đi đầu trong phát triển đàn ong nội của xã Tả Phìn (Đồng Văn).

 Tìm hiểu về sự đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Hãnh, Bí thư Đảng ủy xã Tả Phìn cho biết: Đối với các chi bộ cơ sở luôn duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần, ngoài việc kiểm điểm, đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho tháng tiếp theo, chi bộ còn phân công cụ thể từng đồng chí đảng viên phụ trách các hộ nghèo, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế gia đình, đồng thời chịu trách nhiệm trước chi bộ trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc và quá trình thực hiện nghị quyết của chi bộ đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy xã duy trì sinh hoạt một tháng một lần, Ban Chấp hành Đảng bộ họp mỗi quý một lần để kiểm điểm, đánh giá phân loại từng cán bộ, đảng viên… Đi đôi với việc luôn đổi mới nội dung sinh hoạt, Đảng ủy xã quan tâm triển khai và kiểm tra tới các đơn vị, đoàn thể và quần chúng nhân dân việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là việc chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm và thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc nêu gương của người đứng đầu, nói đi đôi với làm trong mỗi cán bộ, đảng viên khi thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Từ sự năng động, đổi mới trong sinh hoạt của từng chi bộ thôn xóm làm thước đo đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, các chỉ tiêu về phát triển KT - XH của xã Tả Phìn trong 6 tháng đầu năm 2018 có nhiều khởi sắc: Các loại cây nông nghiệp như cây ngô trồng được 144 ha, đạt 100% nghị quyết; trồng 170 ha cây đậu tương, rau, đậu xen canh. Chăn nuôi được quy hoạch, phát triển theo thế mạnh từng thôn như nuôi bò, chim bồ câu tại thôn Sà Tủng Chứ, Tả Phìn A; nuôi ong ở thôn Tả Phìn B; nuôi lợn thôn Dình Lủng; nuôi thỏ ở Tả Phìn B và nuôi dê ở thôn Khúa Lủng… qua đó tạo ra phong trào chăn nuôi phát triển rộng khắp, hiện toàn xã có 986 con bò, 1.667 con lợn, 1.847 con dê, đàn gia cầm 12.370 con, 632 tổ ong mật. Đảng bộ xã Tả Phìn cũng đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua xây dựng Nông thôn mới, thực hiện các tiêu chí không cần kinh phí như cho con em đi học, không tảo hôn - kết hôn cận huyết thống, sắp xếp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành đổ bê-tông tuyến đường nội thôn Mà Lủng - Tả Phìn B dài 1,7 km và mở mới đường nội thôn vào các nhóm hộ tại thôn Dình Lủng và Mà Lủng với chiều dài 4,5km theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đã cử 16 quần chúng ưu tú đi học lớp tìm hiểu về Đảng, tổ chức xét đề nghị kết nạp 4 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 5 đồng chí…

 Có thể nói, thông qua đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã Tả Phìn, các chi bộ trực thuộc trong việc chỉ đạo, cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước tới người dân là rất lớn, điều đó không chỉ củng cố lòng tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn là động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

Bài, ảnh: MINH KHAI

 

.