Đồng Văn nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác

Thứ Tư, 11/07/2018, 09:01 (GMT+7)

BHG – Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế tập thể (KTTT) của T.Ư, của tỉnh; thời gian qua, huyện Đồng Văn đã có những giải pháp, cách làm cụ thể nhằm khuyến khích, hỗ trợ các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), nhóm sở thích (NST) hoạt động có hiệu quả. Nhiều HTX, THT, NST được huyện nhân rộng; qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương.

Thành viên HTX dịch vụ tổng hợp thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn) chăm sóc cây dược liệu.
Thành viên HTX dịch vụ tổng hợp thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn) chăm sóc cây dược liệu.

 Với quan điểm, thành lập mới các HTX, THT, NST nhằm phát triển KTTT song phải đảm bảo yếu tố đổi mới, thực chất, không chạy theo thành tích. Huyện Đồng Văn đã tiến hành kiện toàn lại Ban Đại diện HTX, phổ biến các cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với KTTT; đồng thời ban hành Bộ thủ tục, quy trình chuyển đổi, thành lập, giải thể HTX theo Luật mới năm 2012. Cùng đó, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà roát, thống kê các HTX đang hoạt động, đã ngừng hoạt động để có giải pháp chuyển đổi, giải thể hoặc thành lập mới theo Luật. Đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho các phòng chức năng hỗ trợ HTX xây dựng Điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh; hướng dẫn hạch toán sản xuất, kinh doanh; làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng trụ sở HTX, giúp HTX tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Đối với những HTX đã ngừng hoạt động, hoạt động kém hiệu quả, huyện kiên quyết tiến hành giải thể, tránh tình trạng hoạt động cầm chừng hoặc vẫn đăng ký hoạt động kinh doanh nhưng chỉ tồn tại trên giấy tờ.

Với các giải pháp, cách triển khai đồng bộ, có trách nhiệm; nên số lượng các HTX, THT, NST trên địa bàn huyện tăng dần theo từng năm. Riêng trong năm 2017 và 6 tháng của năm 2018, thành lập mới được 8 HTX theo Luật HTX năm 2012; nâng tổng số HTX đang hoạt động trên địa bàn huyện lên 37 HTX. Duy trì hoạt động, thành lập mới 23 THT tại 18/19 xã, thị trấn với 198 thành viên tham gia, các THT hoạt động gắn với thôn điển hình tiên tiến của các xã, thị trấn và được hỗ trợ vốn theo Đề án “3 cây 4 con” của huyện; nâng tổng số NST của huyện lên 84 nhóm, với 782 thành viên. Trong đó, có nhiều HTX, THT hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sau thời gian ngắn đi vào hoạt động đã có lãi; mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên, tiêu biểu như: HTX dịch vụ tổng hợp toàn thôn Séo Lủng B, xã Sảng Tủng; HTX dịch vụ tổng hợp toàn thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú; HTX dịch vụ tổng hợp thị trấn Phố Bảng; HTX dịch vụ tổng hợp Thành Công, thị trấn Đồng Văn; HTX chăn nuôi thôn Đoàn Kết, xã Sủng Là; THT may mặc thôn Chúng Pả A, xã Phố Cáo; THT chăn nuôi (gà xương đen, ong nội, dê thương phẩm) tại các xã Sính Lủng, Thài Phìn Tủng, Ma Lé…

Nói về những giải pháp, hướng đi mới trong việc duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các HTX, THT mới thành lập trên địa bàn; đồng chí Dinh Chí Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, khẳng định: Dựa trên tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương, huyện tiếp tục chỉ đạo phát triển KTTT theo Nghị quyết Đảng bộ huyện; ban hành thêm các cơ chế mới, vận dụng, lồng ghép các chính sách của T.Ư, của tỉnh đễ hỗ trợ các HTX, THT, tiếp cận các nguồn vốn vay, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đó là động lực để giúp các HTX, THT của huyện vững tin hơn trong quá trình hoạt động và phát triển hơn.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC

.