Công ty Điện lực Hà Giang khởi động Chương trình "Hành trình văn hóa EVNNPC" và đào tạo về Phong cách lãnh đạo

Thứ Hai, 09/07/2018, 09:36 (GMT+7)

Trong 2 ngày 7-8.7, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Khởi động Chương trình “Hành trình văn hóa EVNNPC” và đào tạo về Phong cách lãnh đạo cho lãnh đạo Công ty và Điện lực các huyện, thành phố, các phòng, ban trực thuộc.

Với mục tiêu Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc nêu gương về tinh thần học tập không ngừng, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và người lao động có phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, trí tuệ, có tinh thần trách nhiệm cao thực hiện thành công các mục tiêu. Mọi thành viên đều nỗ lực trong công việc, cải tiến không ngừng, toàn tâm, toàn ý cống hiến cho sự phát triển của EVNNPC nói chung và của Công ty Điện lực Hà Giang nói riêng, hết lòng phục vụ để mang lại sự hài lòng cho đối tác, cho khách hàng, vì hạnh phúc của cộng đồng và xã hội; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường vai trò lãnh đạo, hành động quyết liệt, đổi mới văn hóa để phát triển kinh doanh bền vững theo chủ đề: Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang và các đơn vị, phòng ban trực thuộc quyết tâm thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp.
Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang và các đơn vị, phòng ban trực thuộc quyết tâm thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp.

Phát biểu khởi động chương trình, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang Hoàng Văn Thiện yêu cầu CBCNV ngành điện Hà Giang: Đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, sinh hoạt của nhân dân. Vận hành cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, đặc biệt là cung cấp điện an toàn tuyệt đối phục vụ các hoạt động chính trị, an ninh quốc phòng, và các sự kiện của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đưa Văn hoá Doanh nghiệp trở thành một trong những mục tiêu và nhiệm vụ phát triển chung của Công ty. Coi trọng hàng đầu việc giáo dục tư tưởng phát triển văn hoá EVNNPC đến mọi CBCNV trong toàn Công ty, không ngừng đổi mới và đổi mới toàn diện từ tư duy đến hành động luôn hướng đến các giá trị với tư tưởng “Khách hàng là trung tâm” dựa trên ba trụ cột then chốt là “Con người – Quy trình – Công nghệ” và một nền tảng Văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc của chính mình. Xây dựng hệ thống quản trị văn hoá chuyên nghiệp; tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo huấn luyện về xây dựng phong cách lãnh đạo và nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo cho các cán bộ chủ chốt các cấp theo chương trình, nội dung của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chỉ đạo. Ban chỉ đạo văn hoá doanh nghiệp cần được tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách giỏi, năng động, có uy tín để hỗ trợ các đơn vị phát triển một cách chuyên nghiệp. Đưa phần mềm vào phục vụ nhân viên và gắn kết nhân viên sâu hơn với những chương trình đào tạo phát triển năng lực đồng thời làm tốt hơn công tác giáo dục về tư tưởng và phẩm chất. Có tinh thần học tập không ngừng, luôn cầu thị lắng nghe từ khách hàng, đồng nghiệp và cấp trên, có chương trình học tập giao lưu về văn hoá với các đơn vị trong EVNNPC, các khách hàng lớn, đối tác lớn để học hỏi, qua hoạt động văn hoá làm cho cộng đồng, khách hàng, bạn bè thấu hiểu hơn về bản sắc văn hoá, kinh doanh theo tư duy mới để thực sự phát triển bền vững dựa trên nền tảng văn hoá của chính mình. Tăng cường công tác truyền thông văn hóa doanh nghiệp, triển khai đồng bộ, sâu rộng, bài bản dưới nhiều hình thức để những nội dung và bản sắc văn hóa của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc được lan toả đến mọi thành viên trong Công ty, đến với khách hàng và cộng đồng.

Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội giảng về Phong cách lãnh đạo.
Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội giảng về Phong cách lãnh đạo.

Nằm trong khuôn khổ Chương trình khởi động “Hành trình văn hóa EVNNPC”, lãnh đạo Công ty và Điện lực các huyện, thành phố, các phòng, ban trực thuộc đã được giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội giảng về Phong cách lãnh đạo.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

 

.