Bắc Quang phấn đấu sớm trở thành huyện Nông thôn mới

Thứ Năm, 05/07/2018, 18:42 (GMT+7)

BHG - Trong 6 tháng đầu năm nay, huyện Bắc Quang đã huy động trên 6.800 ngày công lao động xây dựng Nông thôn mới (NTM). Phấn đấu đến cuối năm, đưa 2 xã Vĩnh Hảo và Việt Vinh đạt chuẩn NTM, đưa số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện lên 6/23 xã.

Cán bộ huyện Bắc Quang và nhân dân thôn Tân An, xã Việt Vinh lao động cộng sản làm đường Nông thôn mới.
Cán bộ huyện Bắc Quang và nhân dân thôn Tân An, xã Việt Vinh lao động cộng sản làm đường Nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Quang Hoàng Quang Phùng cho biết: Mục tiêu xây dựng NTM được Thường trực tập trung chỉ đạo 2 xã Vĩnh Hảo, Việt Vinh hoàn thành vào cuối năm. Các xã Hùng An, Tiên Kiều, Kim Ngọc phấn đấu đến năm 2020 về đích NTM. Các xã đã đạt NTM như: Đồng Yên, Quang Minh, Tân Quang... phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xã kiểu mẫu về phát triển kinh tế, xây dựng thôn “Tự chủ - Tự quản” kiểu mẫu và thôn điển hình về phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Thường trực Huyện ủy Bắc Quang tiếp tục chỉ đạo các Đảng ủy, chính quyền cơ sở động viên nhân dân, huy động mọi nguồn lực, từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2018 – 2020. Quyết tâm phấn đấu, kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang nhiệm kỳ 2015 – 2020 có ít nhất 50% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM và NTM kiểu mẫu.

Thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, Bắc Quang còn phát động nhiều phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn; phát triển sản xuất, tăng thu nhập; huy động hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức cùng toàn dân lao động cộng sản chung tay xây dựng NTM tại các xã, thị trấn. Đồng thời, BTV Huyện ủy còn trực tiếp chỉ đạo thực hiện Đề án mỗi xã, một sản phấm giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030 cùng nhiều giải pháp cụ thể nhằm sớm đưa Bắc Quang trở thành huyện NTM của tỉnh.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Bắc Quang, tính đến cuối tháng 6.2018, các xã Đồng Tiến, Đức Xuân, Thượng Bình, Việt Vinh, Vĩnh Hảo đã làm được 580 m đường bê - tông, sửa chữa 3.925 m đường giao thông nông thôn. Huyện đã giao cho 23 xã, thị trấn 1.761 tấn xi - măng, làm 10.668 m đường bê - tông nông thôn, đường liên gia; nhân dân đóng góp 6.880 ngày công duy tu, đắp lề 27.520 m đường giao thông nông thôn, đường liên xã, liên thôn, bản; UBND huyện đã phân bổ 14.700 triệu đồng cho 2 xã Vĩnh Hảo, Việt Vinh tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng về đích NTM vào cuối năm nay.

Song song đầu tư, xây dựng hạ tầng, Bắc Quang còn tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, tăng thu nhập làm mục tiêu chính để xây dựng NTM thành công. Hiện nay, huyện đang tập trung tái cơ cấu sản xuất; trong đó, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm chè VietGap với 1.733 ha, cam VietGap 931 ha. Tiếp tục thực hiện các đề án: Tổ chức lại sản xuất gắn với thành lập các HTX; xây dựng và duy trì 75 cánh đồng mẫu và chỉ đạo công tác “dồn điền – đổi thửa” để ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất tại các xã Đồng Yên, Bằng Hành, tiến tới cơ giới hoá đồng ruộng tại các khu vực cánh đồng mẫu. Quyết tâm, xây dựng thành công “mỗi làng, xã một sản phẩm” hàng hoá đặc trưng, chất lượng cao...

BTV Huyện ủy Bắc Quang đang tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu cơ quan chức năng, chính quyền các xã, thị trấn rà soát, tập trung thực hiện 23 thôn “Tự chủ - tự quản”, 11 thôn “Tự chủ - tự quản kiểu mẫu” và xây dựng thành công 16 thôn điển hình về phát triển kinh tế trong năm 2018. Quyết tâm xây dựng Quang Minh, Vĩnh Phúc trở thành xã điển hình về phát triển kinh tế của huyện và xây dựng Đồng Yên trở thành xã NTM kiểu mẫu; đưa Đức Xuân thành xã phát triển toàn diện.

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng

.