Xã Sủng Trà (Mèo Vạc) hoàn thành việc cấp tiền hỗ trợ theo Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Ba, 12/06/2018, 16:48 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc diện hộ nghèo vùng khó khăn, đến nay xã Sủng Trà (Mèo Vạc) đã hoàn thành việc cấp phát tiền mặt cho các hộ nghèo trên địa bàn. Theo số liệu tổng hợp, tổng số tiền được hỗ trợ người dân thuộc diện hộ nghèo vùng khó khăn của xã đợt này là 207,3 triệu đồng, với 410 hộ nghèo trên 2.073 khẩu được hưởng lợi. Chính quyền xã Sủng Trà đã tuyên truyền cho người dân hiểu rõ mục đích của việc trao tiền hỗ trợ giúp người dân biết cách sử dụng nguồn tiền này hiệu quả.

Người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn xã Sủng Trà nhận tiền hỗ trợ.
Người dân hộ nghèo ở vùng khó khăn xã Sủng Trà (Mèo Vạc) nhận tiền hỗ trợ.

 Minh Chuyên

.