123
Sôi nổi phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới - Báo Hà Giang điện tử

Sôi nổi phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới

Thứ Ba, 12/06/2018, 10:34 (GMT+7)

BHG - Với phương châm “Việc dễ làm trước, việc khó làm sau”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào thi đua (PTTĐ) chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, huy động nguồn lực toàn xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn nơi miền cực Bắc Tổ quốc.

Người dân xã Yên Định (Bắc Mê) thi đua làm đường giao thông nông thôn.
Người dân xã Yên Định (Bắc Mê) thi đua làm đường giao thông nông thôn.

Năm 2018, tiếp tục thực hiện PTTĐ “Hà Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh xác định tập trung nguồn lực triển khai trọng tâm, trọng điểm việc làm đường bê-tông nông thôn; phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân thông qua thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm và phấn đấu hoàn thành 10 xã đạt chuẩn NTM. Cụ thể hóa chủ trương của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tích cực phối hợp với các địa phương xây dựng, ban hành các đề án, kế hoạch thực hiện các nội dung theo tiêu chí của chương trình xây dựng NTM. Lãnh đạo các huyện, thành phố ký kết chỉ tiêu thi đua với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh; ban hành kế hoạch cụ thể; tổ chức phát động, ra quân xây dựng NTM tới thôn, xóm tạo thành PTTĐ rộng khắp; huy động đúng mức sự đóng góp của nhân dân. Tiêu biểu như: Huyện Xín Mần tổ chức phong trào “Làm đường đại đoàn kết”; huyện Quang Bình với phong trào “Ngày thứ 7 hướng về Nông thôn mới”; huyện Vị Xuyên thi đua nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, mô hình HTX; huyện Hoàng Su Phì có phong trào “Tiếp sức khởi nghiệp”; thành phố Hà Giang thi đua “Chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh”. Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh duy trì và tổ chức hiệu quả các PTTĐ: “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - đô thị văn minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cách Hồ Chí Minh”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Xung kích tình nguyện phát triển KT – XH và bảo vệ Tổ quốc. Ngành Nông nghiệp phát động PTTĐ “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”; “Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất”; “Dồn điền, đổi thửa” góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM. Ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh PTTĐ “Dạy tốt, học tốt”, “Xã hội hóa xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia”. Ngành Y tế phát động  PTTĐ “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”. Các PTTĐ về văn hoá, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú.

Từ các phong trào thi đua, trong 5 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 530 đợt ra quân xây dựng NTM; mở mới, tu sửa và nâng cấp 293 km đường giao thông nông thôn các loại; xây dựng 13 Nhà Văn hóa thôn, nhân dân hiến trên 116 nghìn m2 đất và đóng góp trên 99 nghìn ngày công. Từ Đề án ”Một triệu tấn xi-măng”, các địa phương đã hỗ trợ trên 47 nghìn tấn xi-măng xây dựng NTM; thực hiện trên 400 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 23 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; có 6 xã đạt từ 11 - 15 tiêu chí; 21 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 124 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; dự kiến đến hết năm 2018 có thêm 10 xã được công nhận đạt tiêu chí xây dựng NTM. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư và phát triển; bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân khu vực nông thôn ngày càng  nâng cao.

PTTĐ xây dựng NTM đã huy động được sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh ta tiếp tục thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

.