123
Nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ và hướng đi vững chắc ở Thượng Sơn - Báo Hà Giang điện tử

Nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ và hướng đi vững chắc ở Thượng Sơn

Thứ Năm, 14/06/2018, 08:34 (GMT+7)

BHG - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thượng Sơn (Vị Xuyên) lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra 17 chỉ tiêu; qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt, mang lại những kết quả hết sức ý nghĩa và là tiền đề, động lực mạnh mẽ khẳng định hướng đi vững chắc trong thời gian tới.

Bà con thôn Vằng Luông, xã Thượng Sơn làm đường bê - tông nông thôn.
Bà con thôn Vằng Luông, xã Thượng Sơn làm đường bê - tông nông thôn.

Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao như: Tổng sản lượng lương thực năm 2017, đạt gần 2.356 tấn đạt trên 98%; bình quân lương thực đầu người đạt 425 kg/năm, đạt 78%. Tỷ lệ hộ nghèo còn gần 65%, giảm 4%/năm, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra; độ che phủ rừng đạt 68%, đạt gần 96%; giá trị sản xuất trên một đơn vị đất canh tác đạt 36 triệu đồng/ha, đạt 72%. Xây dựng Nông thôn mới đạt 8/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt gần 95%, tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 100%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 100%, tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế… Đặc biệt, xã đã mở mới được gần 65 km đường giao thông, đạt trên 359%; đường bê - tông nông thôn đạt 103%.

Việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội các cấp, công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân được BCH Đảng bộ xã chú trọng triển khai; đã cụ thể hóa Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào trong thực tiễn.

 Qua việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ về công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân... Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tự giác, tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thời xây dựng chương trình hành động và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện theo từng công việc cụ thể.

Hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ xã đã kết nạp được 34 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 236 đồng chí. Đảng ủy đã triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quy hoạch, bố trí cán bộ, phát triển đảng viên, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được chú trọng. Đảng bộ xã Thượng Sơn cũng làm tốt công tác dân vận, xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể…

Có thể khẳng định, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Thượng Sơn đã chỉ đạo chính quyền, các ngành, đoàn thể nghiêm túc triển khai các chỉ tiêu nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc luôn phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ đã và đang được nâng lên; hệ thống chính trị ổn định; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; KT-XH từng bước phát triển, cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; công tác văn hoá, giáo dục, y tế được quan tâm sâu sát, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên... tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong tâm còn lại của nửa nhiệm kỳ tiếp theo.

Bài, ảnh: AN DƯƠNG

.