Người dân Bắc Mê vươn lên thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

Thứ Bảy, 09/06/2018, 09:39 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Phòng Giao dịch huyện Bắc Mê, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện đã đầu tư trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế và có thêm điều kiện để vươn lên xóa đói, giảm nghèo, từng bước làm giàu, ổn định cuộc sống.

Để thực hiện cho vay đạt hiệu quả, Phòng Giao dịch huyện Bắc Mê luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể tổ chức tốt việc tuyên truyền cho người dân. Đồng thời chú trọng kiện toàn các Tổ TK-VV và thường xuyên nâng cao năng lực quản lý vốn cho Tổ trưởng các Tổ TK-VV. Từ đó, các tổ chức hội, đoàn thể và các Tổ TK-VV ở thôn, bản đã phát huy tốt vai trò uỷ thác, là “cánh tay” đắc lực của ngân hàng trong tuyên truyền, quản lý vốn tại cơ sở. Đặc biệt, khâu bình xét đối tượng vay vốn được các tổ chức hội, đoàn thể tham gia cùng với địa phương bình xét đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng đối tượng.

Từ nguồn vốn vay, gia đình bà Trần Thủy Nguyên đầu tư nuôi trâu nhốt đem lại nguồn thu ổn định.
Từ nguồn vốn vay, gia đình bà Trần Thủy Nguyên đầu tư nuôi trâu nhốt đem lại nguồn thu ổn định.

Trong triển khai cho vay, ngân hàng không chỉ đảm bảo đúng quy trình, quy định còn thường xuyên quan tâm tuyên truyền các chính sách mới đến người dân, chuyển vốn tận tay người cần vốn cũng như việc sử dụng vốn có hiệu quả. Quá trình cho vay, cán bộ ngân hàng thường xuyên phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể bám sát địa phương, tìm hiểu mục đích vay vốn của các hộ để hướng dẫn, định hướng, kiểm tra quá trình sử dụng vốn. Thông qua tín dụng ưu đãi, đồng vốn chính sách đã đến tay các hộ nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Tính đến cuối tháng 5, công tác triển khai cho vay nguồn vốn mới và nguồn vốn quay vòng ước đạt 31 tỷ đồng/780 lượt hộ được vay, dư nợ ước thực hiện đạt 207.700 triệu đồng/6.780 hộ được vay vốn.

Anh Nguyễn Văn Dân, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ TK-VV thôn Bản Tắn, xã Yên Phong cho biết: Bản Tắn có 97 hộ dân; trong đó, có 82 hộ vay vốn tại Phòng Giao dịch huyện Bắc Mê. Sau một thời gian vay vốn, kinh tế của bà con đang từng bước được cải thiện; nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và đem lại hiệu quả cao.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc Phòng Giao dịch huyện Bắc Mê cho biết: Cùng với chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn, đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, như: Củng cố, kiện toàn Tổ TK-VV hoạt động chưa hiệu quả, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đối chiếu nợ, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp tăng cường công tác tuyên truyền về vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hành tiết kiệm tại các Tổ vay vốn…

Nguồn vốn Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bắc Mê triển khai cho vay trên 139 thôn, bản và được nhân dân đồng tình đón nhận. Qua đó, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương, thực hiện hiệu quả công cuộc xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Từng bước hiện thực hoá các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội…

Bài, ảnh: Văn Quân

.