Vị Xuyên phấn đấu thắng lợi vụ Xuân

Thứ Bảy, 19/05/2018, 08:17 (GMT+7)

BHG - Nhằm thực hiện thắng lợi vụ Xuân 2018, ngay từ đầu vụ, huyện Vị Xuyên đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để thực hiện và đảm bảo tiến độ trong quá trình sản xuất, mục tiêu gieo trồng tổng diện tích 6.414,2 ha các loại cây nông nghiệp.

Bà con nông dân xã Thuận Hòa chăm sóc ngô lai.
Bà con nông dân xã Thuận Hòa chăm sóc ngô lai.

Trong cơ cấu giống cây trồng, huyện lựa chọn các loại giống lúa, ngô lai có năng suất, sản lượng và phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng với từng vùng, miền như: Nhị ưu 838, Nhị ưu 725, TH 3-3, VL 20; lúa thuần HT1, Thiên ưu 8, PC6, J02. Giống ngô lai CP 989, CP 111, NK 4300, NK 66; ngô thuần gồm giống ngô nếp, Q2, giống địa phương... Đối với cây lúa, diện tích gieo cấy được 1.818 ha, đạt 100,17% kế hoạch, hiện nay đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, sinh trưởng phát triển bình thường. Đối với cây ngô trồng 3.348,5 ha, đạt 101,48% kế hoạch, hiện đang giai đoạn xoáy nõn, trỗ cờ. Cây lạc thực hiện 627 ha, đạt 95,1% kế hoạch, cây đang ra hoa, đâm tia tạo củ. Cây đậu tương thực hiện 214,1 ha, đạt 103,9% kế hoạch, cây đang sinh trưởng phát triển bình thường. Rau đậu các loại trồng được 457,5 ha, đạt 105,3 % kế hoạch.

Trong vụ Xuân, huyện đã nhân rộng mô hình trồng giống lúa JO2, đã trồng khảo nghiệm thành công trong vụ Mùa năm trước, đây là giống lúa có xuất xứ từ Nhật Bản, chất lượng gạo ngon, hiệu quả kinh tế cao. Huyện đã chủ trương và thực hiện nhân rộng diện tích giống lúa thuần JO2 gắn với cánh đồng mẫu “5 cùng” trên địa bàn huyện. Qua đăng ký của các hộ dân một số xã, huyện đã cung ứng đủ loại giống lúa này để gieo cấy trên diện tích 132,96 ha, tập trung tại các xã Linh Hồ, Bạch Ngọc, Đạo Đức, Tùng Bá, Việt Lâm và xã Thanh Thủy. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện mô hình khảo nghiệm tại 8 xã có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với giống lúa JO2, mỗi xã từ 1 ha trở lên. Đến nay cánh đồng lúa J02 đang giai đoạn đẻ nhánh, sinh trưởng phát triển khá tốt. Từ những kết quả đạt được trong tnăm 2017, huyện tiếp tục triển khai mô hình trồng dưa hấu tại các xã Phong Quang, Phương Tiến, Trung Thành và Phú Linh với tổng diện tích 44,65 ha. Hiện cây trong giai đoạn ra hoa, quả non, được bà con nông dân chăm sóc đúng theo quy trình kỹ thuật, hứa hẹn một mùa bội thu.

Trong công tác Bảo vệ thực vật, phòng Nông nghiệp – PTNT đã phân công cán bộ đi cơ sở phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra tình hình sâu bệnh hại, qua kiểm tra cho thấy xuất hiện sâu bệnh hại lúa cục bộ như: Đạo ôn, đốm sọc vi khuẩn, vàng lá tại các xã: Tùng Bá, Việt Lâm, Phú Linh và xã Ngọc Linh. Trạm trồng trọt & BTVT huyện đã ban hành Thông báo số 02/TB - TTBVTV về tình hình sâu bệnh hại vụ Xuân năm 2018 để các xã, thị trấn chủ động kiểm tra đồng ruộng và tư vấn, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng trừ.

Về lâm nghiệp, để thực hiện tốt công tác trồng rừng năm 2018, huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn, liên hệ với các cơ sở vườn ươm chuẩn bị giống cây lâm nghiệp gồm các giống Keo úc, Mỡ và Bồ đề. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nơi có rừng trồng sản xuất năm thứ 2, năm thứ 3 tiến hành hướng dẫn chủ hộ chăm sóc lần 1, hiện tại người dân đang phát dọn dây leo, cây bụi, vun gốc và tỉa cành. Diện tích rừng trồng đến thời điểm hiện nay là 232,4ha. Trong đó: Trồng rừng mới tập trung 47,2ha; trồng rừng sau khai thác 21,5 ha; trồng rừng phân tán 29,3 ha…

Nhằm thực hiện thắng lợi vụ Xuân, huyện tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc nhân dân tập trung chăm sóc, theo dõi sâu bệnh hại trên các loại cây trồng. Hướng dẫn nhân dân trong việc điều tiết nước đảm bảo cho sản xuất. Duy trì công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh. Tiếp tục triển khai trồng mới rừng 2018 theo kế hoạch…

Bài, ảnh: AN DƯƠNG

.