123
Giúp người dân vượt khó - Báo Hà Giang điện tử

Giúp người dân vượt khó

Thứ Sáu, 25/05/2018, 17:02 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, Agribank chi nhánh huyện Mèo Vạc luôn là người bạn đồng hành của bà con nông dân trong sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, góp phần không nhỏ vào phát triển KT-XH của địa phương.

Anh Sùng Mí Tủa, xã Niêm Sơn (Mèo Vạc) phát triển chăn nuôi đại gia súc từ nguồn vốn vay của Agribank Chi nhánh Mèo Vạc.
Anh Sùng Mí Tủa, xã Niêm Sơn (Mèo Vạc) phát triển chăn nuôi đại gia súc từ nguồn vốn vay của Agribank Chi nhánh Mèo Vạc.

Theo đó, Agribank chi nhánh Mèo Vạc đã bám sát kế hoạch phát triển KT-XH của huyện và định hướng của ngân hàng cấp trên; tích cực huy động tiền gửi tiết kiệm nhàn rỗi của nhân dân để đầu tư, cho vay phát triển kinh tế, đáp ứng kịp thời, đầy đủ vốn cho các thành phần kinh tế. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã huy động được 204 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 325 tỷ đồng, tăng 103 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, không có nợ xấu.

Thực hiện cho vay theo Nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh, Agribank chi nhánh Mèo Vạc đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp - PTNT, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức thẩm tra dự án, mô hình có nhu cầu vay vốn phát triển chăn nuôi. Tính đến trung tuần tháng 5, huyện đã nhận được 252 bộ hồ sơ kèm dự án đăng ký của các hộ dân, nhu cầu vay vốn đầu tư gần 18 tỷ đồng. Sau quá trình thẩm định, đơn vị đã giải ngân cho 168 hộ với số tiền gần 12 tỷ đồng. Từ khi Nghị quyết số 209 được ban hành đến nay, Agribank chi nhánh Mèo Vạc đã giải ngân cho 988 hộ với số tiền trên 74 tỷ đồng.

Nhờ đồng vốn tín dụng của ngân hàng, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện có điều kiện mở rộng sản xuất, vượt qua khó khăn, làm ăn có lãi, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Anh Sùng Mí Tủa, thôn Ngậm Cạch, xã Niêm Sơn (Mèo Vạc) cho biết: Gia đình tôi lúc đầu khó khăn lắm, không có vốn mở rộng sản xuất, chăn nuôi. Khi được UBND xã tuyên truyền, tạo điều kiện giúp tiếp cận các nguồn vốn, đặc biệt vay vốn theo Nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh, tôi đã mạnh dạn vay vốn của Agribank để phát triển chăn nuôi. Nhờ nguồn vốn vay, gia đình tôi đã có của ăn, của để, có điều kiện chăm lo tốt hơn cho con cái.

Có thể nói, nhờ triển khai thực hiện tốt chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank chi nhánh Mèo Vạc đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa, từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hình thành các vùng sản xuất tập trung, khai thác có hiệu quả lợi thế, tiềm năng của từng vùng; nâng dần mức thu nhập trên cùng đơn vị diện tích canh tác. Phát huy vai trò của kinh tế hộ, tạo điều kiện hỗ trợ các hình thức kinh tế hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo tại địa phương.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, giúp người dân phát huy hiệu quả nguồn vốn, Agribank chi nhánh Mèo Vạc tiếp tục phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội, các xã, thị trấn trong việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát sử dụng đồng vốn; làm tốt công tác thẩm định, giảm tỷ lệ nợ quá hạn, cử cán bộ tín dụng bám sát địa bàn, bám sát món vay để đôn đốc thu hồi nợ.

Bài, ảnh: Minh Chuyên

.