123
Chặng đường nỗ lực xây dựng Nông thôn mới ở xã Sủng Trà - Báo Hà Giang điện tử

Chặng đường nỗ lực xây dựng Nông thôn mới ở xã Sủng Trà

Thứ Hai, 28/05/2018, 16:21 (GMT+7)

BHG - Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, cấp ủy, chính quyền xã Sủng Trà (Mèo Vạc) tích cực huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, mang lại diện mạo mới và nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con.

Khi mới thực hiện xây dựng NTM, xã Sủng Trà gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng NTM, phân công cán bộ, đảng viên phụ trách thôn thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; MTTQ, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức tham gia các phong trào; thường xuyên tổ chức tuyên truyền lồng ghép các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức cho nhân dân, phát huy vai trò của cộng đồng thôn, làng, xóm và từng hộ gia đình.

Từ đó, ý thức “tự lực, tự cường”, trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng NTM có chuyển biến rõ rệt, dần khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước; xuất hiện nhiều gương điển hình trong thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM, tiêu biểu như dòng họ Sùng hiến 4.350 m2 đất làm đường giao thông và đóng góp hàng nghìn ngày công lao động. Xã thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua xây dựng NTM theo chủ đề hàng tháng, phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực của xã như: “Nhà sạch, vườn đẹp” của Hội Phụ nữ; di dời chuồng trai gia súc ra xa nhà ở của Đoàn Thanh niên; “Sáu có, ba không” của Hội Nông dân... Trong năm 2017, từ nguồn xi - măng được hỗ trợ theo Đề án 114 đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn và xây dựng NTM, xã đã rà soát, lựa chọn các thôn có năng lực ưu tiên thực hiện trước, kết quả đã làm xong trên 4 km đường bê - tông. Với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, xã đã đạt 8/19 tiêu chí.

Hiện nay, xã Sủng Trà đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, môi trường xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, phát huy nội lực xây dựng NTM; tạo mọi điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Năm 2018, phấn đấu hoàn thành 4,5 km đường giao thông nông thôn, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình; duy trì tổ chức phát động ra quân xây dựng NTM theo chủ đề hàng tháng; hoàn thành công trình chiếu sáng tại trục đường trung tâm xã dài 300 m theo hình thức xã hội hóa...

Minh Chuyên  (Mèo Vạc)

.