Yên Minh trồng gần 700ha ngô xuống ruộng trong vụ Xuân

Thứ Hai, 09/04/2018, 16:51 (GMT+7)

BHG - Thực hiện gieo trồng vụ Xuân, huyện Yên Minh đã tích cực chuyển đổi nhiều diện tích đất lúa 1 vụ sang trồng các loại cây trồng khác, đặc biệt là ngô Xuân. Tính đến cuối tháng 3, toàn huyện Yên Minh đã cấy được 308,9/419,5ha lúa Xuân, đạt 74% kế hoạch; gieo trồng được 2.841ha ngô, trong đó có 671ha ngô được trồng xuống chân ruộng 1 vụ, còn lại là ngô chính vụ. Để tăng thêm hiệu quả và giá trị kinh tế khi trồng ngô xuống chân ruộng một vụ, người dân ở 4 xã: Na Khê, Mậu Long, Hữu Vinh, Bạch Đích đã triển khai mô hình trồng xen canh ngô – dưa – bí có che phủ ni – lông với tổng diện tích 93,5ha. Việc trồng ngô xuống ruộng và thực hiện che phủ ni - lông khi trồng ngô đã cho thấy nhận thức về sản xuất nông nghiệp của một bộ phận người dân ở Yên Minh đã được nâng lên rõ rệt; góp phần đưa giá trị sản xuất trên một diện tích đất trồng cây hàng năm tăng lên đáng kể.

Một cánh đồng ở xã Na Khê thực hiện trồng ngô xuống ruộng che phủ ni – lông.
Một cánh đồng ở xã Na Khê thực hiện trồng ngô xuống ruộng che phủ ni – lông.

Tin, ảnh: Lương Hà

.