123
Yên Minh: Huy động nhân dân đóng góp hơn 1,9 tỷ đồng xây dựng NTM - Báo Hà Giang điện tử

Yên Minh: Huy động nhân dân đóng góp hơn 1,9 tỷ đồng xây dựng NTM

Thứ Tư, 11/04/2018, 15:13 (GMT+7)

Tiếp tục triển khai quyết liệt Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) với sự lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, đồng thời huy động sự hưởng ứng, đóng góp của người dân thông qua phương thức triển khai “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Trong Quý I.2018, huyện Yên Minh đã bê tông hóa được được 2.065m đường các loại; xây dựng được 5 nhà lớp học với tổng số 18 phòng học; kéo điện đến thôn Bản Uốc, xã Đông Minh; láng bó nền nhà 99 hộ; xây dựng 41 nhà tắm, 124 nhà vệ sinh, 49 bể nước và di dời, xây dựng 68 chuồng trại gia súc…  Tổng nguồn lực đã bố trí, lồng ghép thực hiện chương trình trên 22 tỷ đồng, trong đó có trên 1,9 tỷ đồng được huy động từ sự đóng góp bằng tiền, ngày công lao động và hiến đất của nhân dân. Đến thời điểm hiện tại, huyện Yên Minh đã có 2 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã hoàn thành từ 7 – 8 tiêu chí, 3 xã hoàn thành 6 tiêu chí, 7 xã hoàn thành 5 tiêu chí và 1 xã hoàn thành 4 tiêu chí. Kết quả này có sự hưởng ứng, đóng góp rất lớn của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Người dân xã Hữu Vinh đóng góp công lao động bê tông hóa đường giao thông nông thôn.
Người dân xã Hữu Vinh đóng góp công lao động bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Tin, ảnh: Vương Mai

.