123
Tập trung hoàn thành Tiêu chí Thu nhập - Báo Hà Giang điện tử

Tập trung hoàn thành Tiêu chí Thu nhập

Thứ Năm, 19/04/2018, 08:04 (GMT+7)

BHG - Thu nhập - một trong những tiêu chí rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong xây dựng Nông thôn mới (NTM). Để đạt tiêu chí này, chính quyền địa phương và nhân dân 9 xã trong kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2018 của tỉnh đang tập trung các nguồn lực, tổ chức lại sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cánh đồng mẫu trên 10 ha với các giống lúa chất lượng cao của thôn Bản Lủa, xã Linh Hồ (Vị Xuyên) sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Cánh đồng mẫu trên 10 ha với các giống lúa chất lượng cao của thôn Bản Lủa, xã Linh Hồ (Vị Xuyên) sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngày 11.4.2017, UBND tỉnh có Quyết định số 592/QĐ-UBND, ban hành Bộ tiêu chí xã NTN giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, để đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 phải đạt 28 triệu đồng/năm và tăng lên 36 triệu đồng/người/năm vào năm 2020. Như vậy, 9 xã thực hiện lộ trình đạt chuẩn NTM năm 2018, hiện mới có 5 xã đạt Tiêu chí Thu nhập (TCTN), 4 xã chưa đạt gồm: Lũng Cú (Đồng Văn), Yên Định (Bắc Mê), Xín Mần (Xín Mần), Kim Thạch (Vị Xuyên).

 Để giúp các xã đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành TCTN, UBND tỉnh chỉ đạo Chi cục Thống kê hướng dẫn và đôn đốc các huyện rà soát lại tiêu chí này của 9 xã để kịp thời đầu tư, hoàn thiện các nội dung chưa đạt theo yêu cầu; các huyện có xã nằm trong kế hoạch về đích NTM tập trung nguồn lực, triển khai các giải pháp hoàn thành TCTN; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; Sở Nông nghiệp - PTNT rà soát lại tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, giúp các xã đầu tư sản xuất thông qua các chương trình, đề án như: Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng NTM; công tác khuyến công; liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông thôn, trong đó chú trọng chế biến nông sản; hỗ trợ các Hợp tác xã (HTX) theo quy định của Chính phủ...

Cụ thể hóa kế hoạch của tỉnh, chính quyền các xã đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế như: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế vườn, đồi, chăn nuôi gia trại, trang trại tổng hợp; mở rộng diện tích trồng các loại cây có giá trị kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, bước đầu hình thành vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh; chú trọng phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất.

Xã Linh Hồ (Vị Xuyên) là một trong những địa phương đạt TCTN, theo Chủ tịch UBND xã, Phó Ban Chỉ đạo xây dựng NTM Hà Văn Nguyên: Để về đích NTM vào tháng 10 năm nay, Linh Hồ đang tập trung nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân. Vụ Xuân năm nay, Linh Hồ triển khai đồng bộ 9 cánh đồng mẫu đối với cây lúa, 2 cánh đồng mẫu đối với cây ngô; đưa các loại giống lúa chất lượng cao như J02, Kim cương 111; ĐS16 vào sản xuất với phương thức “5 cùng”, đến nay lúa sinh trưởng và phát triển tốt; 100% hộ dân tham gia sản xuất nông nghiệp của xã đầu tư thâm canh lúa, ngô theo quy trình kỹ thuật. Toàn xã đã thành lập được 4 HTX hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, trong đó có 2 HTX toàn thôn; 11 Nhóm chăn nuôi cùng sở thích; nhiều gia trại chăn nuôi lợn đen địa phương sinh sản và phát triển đàn đại gia súc theo Đề án nửa triệu con đại gia súc của tỉnh; trồng lũy kế trên 100 ha rừng kinh tế. Trong quý I, có trên 400 lao động của xã được giải quyết việc làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh…

Qua theo dõi cho thấy, phần lớn các xã trong lộ trình xây dựng NTM năm 2018 của tỉnh đều thuần nông, sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, chưa trở thành hàng hóa. Vì vậy để các xã đạt TCTN cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và sự chung tay, nỗ lực của chính người dân.

Bài, ảnh: AN GIANG

.