123
Ngân hàng CSXH huyện Hoàng Su Phì tăng cường nguồn vốn vay chính sách cho người dân - Báo Hà Giang điện tử

Ngân hàng CSXH huyện Hoàng Su Phì tăng cường nguồn vốn vay chính sách cho người dân

Thứ Sáu, 13/04/2018, 10:15 (GMT+7)

BHG - Năm 2017, Ngân hàng CSXH huyện Hoàng Su Phì đã tăng cường thực hiện các nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Cụ thể, đã giải ngân được trên 85 tỷ đồng cho 2.330 lượt hộ trên địa bàn huyện vay vốn ưu đãi, bình quân số dư nợ đạt 30,5 triệu đồng/hộ, doanh số thu nợ đạt gần 62 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2017, tổng dư nợ toàn huyện đạt gần 246 tỷ đồng với tổng số 8.046 hộ vay vốn, tăng gần 23 tỷ đồng, đạt 99,6% so với kế hoạch được giao. Trong đó, nguồn vốn cho vay chủ yếu là: Vay hộ nghèo, vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, vay sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH huyện còn tiến hành cho vay hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và cho vay chăn nuôi bảo vệ rừng.

Cán bộ Ngân hàng CSXH tích cực giải ngân nguồn vốn vay đến người dân.
Cán bộ Ngân hàng CSXH tích cực giải ngân nguồn vốn vay đến người dân.

Nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH đã góp phần tạo công ăn việc làm tăng thu nhập giúp cho hàng nghìn hộ trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì thoát nghèo hàng năm.

Tin, ảnh: Trần Mai

.