123
Hoàng Su Phì nỗ lực bứt phá từ xuất phát điểm thấp - Báo Hà Giang điện tử

Hoàng Su Phì nỗ lực bứt phá từ xuất phát điểm thấp

Thứ Sáu, 13/04/2018, 10:09 (GMT+7)

BHG - Là một trong những địa phương có xuất phát điểm xây dựng Nông thôn mới (NTM) thấp, những năm qua, huyện Hoàng Su Phì đã không ngừng phấn đấu, tranh thủ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án để tập trung nguồn lực xây dựng NTM.

HTX Chế biến chè Fìn Hồ, xã Thông Nguyên tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM.
HTX Chế biến chè Fìn Hồ, xã Thông Nguyên tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM.

Từ sự tuyên truyền của chính quyền các cấp về mục tiêu, ý nghĩa xây dựng NTM nên đã tác động mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của cả hệ thống chính trị. Qua đó, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, tính chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu tại địa phương của cộng đồng cư dân nông thôn được nâng lên. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đã chú trọng theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hàng hóa và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nhiều mô hình mới đã và đang phát huy hiệu quả. Kinh tế chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được tăng cường; văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ cơ sở thực hiện tốt hơn. Đời sống vật chất, tinh thần, an ninh của người dân nông thôn nâng lên, niềm tin của người dân đối với công cuộc đổi mới càng được củng cố. Đến nay, huyện đã có 2 xã đạt chuẩn NTM là Nậm Ty và Thông Nguyên; tiêu chí NTM của các địa phương đạt được đều tăng so với năm trước, bình quân 7,9 tiêu chí/xã.

Trong năm 2017, huyện Hoàng Su Phì đã nâng cấp trên 74 km đường giao thông nông thôn, mở mới nền đường các loại 18 km; xây dựng mới, tu sửa 10 hội trường thôn. Nhân dân tự thực hiện được 317 nhà tắm; 220 nhà vệ sinh; 377 bể nước; hiến đất được 51.342 m2, đóng góp được 51.692 ngày công; di rời 357 chuồng gia súc xa nhà…

Để chủ trương xây dựng NTM tiếp tục phát huy hiệu quả, năm nay, chính quyền các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, các giải pháp và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đến các tổ chức và từng thành viên Ban Chỉ đạo. Các xã trong huyện tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt; triển khai Đề án một triệu tấn xi - măng cho các xã đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, bảo vệ cảnh quan môi trường… Toàn huyện phấn đấu có 8 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 14 xã đạt 5 - 9 tiêu chí. Các xã còn lại phấn đấu hoàn thành thêm từ 1 tiêu chí trở lên; phấn đấu đến hết năm 2018 bình quân toàn huyện đạt 10 tiêu chí/xã.

Bài, ảnh: GIÀNG KÍA

.