Phát huy hiệu quả "nguồn vốn 209" ở Chi nhánh Agribank Quang Bình

Thứ Năm, 22/03/2018, 16:07 (GMT+7)

BHG - Thời gian qua, Chi nhánh Agribank Quang Bình đã tích cực, chủ động thẩm định, hoàn thiện hồ sơ giải ngân các khoản vay cho các hộ vay vốn phát triển kinh tế. Đặc biệt, đối với nguồn vốn theo Nghị quyết số 209 và Nghị quyết số 86 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Từ nguồn vốn vay ngân hàng, vườn cam của anh Lý Văn Tâm, thôn Nghè, xã Hương Sơn, được chăm sóc tốt, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng.
Từ nguồn vốn vay ngân hàng, vườn cam của anh Lý Văn Tâm, thôn Nghè, xã Hương Sơn, được chăm sóc tốt, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng.

Theo đánh giá của Agribank Quang Bình: Tính đến cuối tháng 2 vừa qua, trên địa bàn huyện có 1.102 hộ đăng ký vay vốn, với nhu cầu vay trên 92 tỷ đồng. Trên cơ sở số hộ có nhu cầu vay vốn, ngân hàng và tổ thẩm định của huyện đã thẩm định được 903 hộ, có 578 hộ đủ điều kiện vay vốn; đã giải ngân 543 hộ và 1 HTX, với số tiền trên 54 tỷ đồng. Từ số vốn được vay, 125 hộ thực hiện phương án thâm canh trồng chè với diện tích thực hiện 148 ha, tổng nhu cầu vốn trên 4,4 tỷ đồng, đã giải ngân được 14 hộ, khối lượng thực hiện 22 ha với kinh phí giải ngân 645 triệu đồng; thâm canh trồng cam, quýt có 348 hộ đăng ký, khối lượng thực hiện 688 ha, tổng nhu cầu vay vốn trên 37 tỷ đồng, 227 hộ đã được giải ngân, diện tích thực hiện 526 ha, số tiền đã giải ngân trên 26 tỷ đồng. Đối với vay chăn nuôi trâu, bò có 619 hộ đăng ký, nhu cầu mua 2.409 con, tổng vốn trên 48 tỷ đồng, có 296 hộ đã được giải ngân 296, mua được 1.280 con, số tiền đã giải ngân trên 25,5 tỷ đồng…

Đến thăm các hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, chăn nuôi, chúng tôi cảm nhận họ thực sự là những người có chí thú làm ăn, mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Điển hình như gia đình anh Đặng Văn Đeng, thôn Nghè, xã Hương Sơn, vay ngân hàng 200 triệu đồng để trồng, chăm sóc 5 ha cam. Đến nay, diện tích cam của gia đình phát triển tốt, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Anh Lưu Tiến Phong, thôn Nghè, vay 150 triệu đồng để trồng và chăm sóc 3 ha cam, mỗi năm cũng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Anh Nguyễn Trung Dũng, thôn Yên Ngoan, xã Tiên Yên và anh Nông Văn Vịnh, thôn Thượng Minh, xã Vĩ Thượng vay từ 200 đến 250 triệu đồng để chăn nuôi lợn thịt, hàng năm cũng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Nhìn chung, các hộ vay vốn đều trả đầy đủ cả gốc và lãi, đến nay kinh tế từng bước phát triển và ổn định cuộc sống…    

Có thể khẳng định, trong thời gian qua Chi nhánh Agribank Quang Bình thực sự phát huy được hiệu quả của nguồn vốn. Nguồn vốn ngân hàng đã giúp người dân phát huy và thúc đẩy các hoạt động sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, tạo thêm công ăn, việc làm cho nhiều lao động địa phương. Không những thế, từ đồng vốn ưu đãi, đã hình thành nên các sản phẩm sạch như: cam, chè VietGap, lợn giống địa phương… đáp ứng nhu cầu ngay càng cao của người tiêu dùng. Nguồn vốn ưu đãi từ Nghị quyết số 209 và Nghị quyết số 86 của HĐND tỉnh đã giúp người dân giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, cạnh tranh tốt với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Bài, ảnh: Hiến Chương

.