Hiệu quả bước đầu từ việc chuyển đổi cây trồng kém năng suất sang trồng mía ở xã Quang Minh (Bắc Quang)

Thứ Ba, 20/03/2018, 08:36 (GMT+7)

BHG - Xác định việc chuyển đổi cây trồng kém năng suất sang trồng các loại cây có năng suất cao trên cùng một đơn vị diện tích nhằm làm tăng hiệu quả kinh tế, mở ra hướng làm giàu cho người dân; trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Quang Minh (Bắc Quang) đã tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi các loại cây trồng kém năng suất sang trồng mía và đã có những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Anh Ma Văn Chi, thôn Nà Nái, chăm sóc vườn mía của gia đình.
Anh Ma Văn Chi, thôn Nà Nái, chăm sóc vườn mía của gia đình.

Anh Ma Văn Chi, thôn Nái, xã Quang Minh tâm sự: “Sau khi chuyển đổi hơn 5.000 m2 đất trồng cây kém năng suất sang trồng mía, gia đình tôi bớt được rất nhiều công chăm sóc; giá bán mía lại cao và thu nhập ổn định”. Những năm trước, gia đình tôi chủ yếu trồng các loại cây như: Ngô, khoai, sắn; mỗi năm, sau khi trừ hết các chi phí, thu nhập chỉ khoảng 10 triệu đồng. Năm 2015, được sự tuyên truyền, vận động của địa phương, gia đình tôi đã chuyển toàn bộ diện tích cây mầu trên sang trồng mía và mỗi năm cho thu nhập gần 40 triệu đồng. Từ khi chuyển sang trồng mía, gia đình được Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương (Tuyên Quang) thu mua và hỗ trợ phân bón, thuốc trừ sâu và được Công ty xuống tận nơi thu mua với giá là 900.000 đồng/tấn. Trong những năm tới, gia đình sẽ mở rộng thêm diện tích trồng mía để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Theo tìm hiểu, những năm trước đây, người dân trên địa bàn xã Quang Minh chủ yếu là trồng ngô, khoai, sắn,… nên hiệu quả kinh tế rất thấp; một số gia đình còn bỏ hoang đất vì trồng cây mà không có thu nhập, nên đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng trên, năm 2012, xã Quang Minh đã vận động người dân chuyển đổi những diện tích cây trồng kém năng suất, sang trồng mía, với diện tích ban đầu là 8 ha. Năm 2016, diện tích đất trồng mía của xã đã được mở rộng lên hơn 84 ha, với tổng sản lượng đạt hơn 4.000 tấn. Năm 2017, xã có hơn 200 gia đình/9 thôn chuyển đổi cây trồng kém năng suất sang trồng mía, với diện tích gần 100 ha và sản lượng dự kiến đạt trên 5.000 tấn.

Để tạo điều kiện cho người dân chuyển trong việc đổi cây trồng, góp phần tăng thu nhập; các ban, ngành, đoàn thể của xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn cho người dân; phối hợp giữa cán bộ khuyến nông với cán bộ của Công ty trực tiếp xuống hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch; đồng thời, UBND xã phối hợp với Công ty thu mua ký hợp đồng với người dân về hỗ trợ phân bón, giống cùng các quy trình kỹ thuật. Sau thu hoạch, Công ty sẽ trừ các khoản chi phí, phần còn lại người dân được hưởng lợi …

 Đồng chí Nguyễn Tiến Chước, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh cho biết: Việc chuyển đổi cây trồng kém năng suất sang trồng mía trên địa bàn xã đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân; nhiều gia đình đã thoát nghèo nhờ cây mía. Để chuyển đổi diện tích cây trồng kém năng suất sang cây mía, UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân rà soát để mở rộng thêm diện tích trồng mía trong những năm tới.

Có thể nói, việc chuyện đổi cây trồng kém năng suất sang trồng mía ở xã Quang Minh đã và đang là “bước đi” đúng; tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, tăng thu nhâp và làm giàu chính đáng tại quê hương.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến

.