Agribank Hà Giang "Mang phồn thịnh đến khách hàng"

Thứ Năm, 22/03/2018, 16:02 (GMT+7)

BHG - 30 năm hoạt động, không ngừng trưởng thành và phát triển, khẳng định vị thế và trách nhiệm của mình trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo, phát triển KT-XH. Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Agribank Hà Giang cùng các cấp, các ngành đã tạo nên một bức tranh KT-XH Hà Giang nhiều gam mầu tươi sáng.

Bám sát những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tận dụng những giúp đỡ của chính quyền địa phương, Agribank Hà Giang đã đưa ra nhiều hành động đổi mới đúng đắn, năng động, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tại. Trong những năm qua, Agribank Hà Giang luôn làm tốt nhiệm vụ chính trị cùng ngành Ngân hàng thực thi chính sách tiền tệ, tiên phong thực hiện các chương trình tín dụng cho phát triển KT-XH tỉnh, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở đo, nguồn vốn Agribank Hà Giang đã đóng vai trò tích cực thúc đẩy kinh tế phát triển, làm thay đổi diện mạo các vùng kinh tế của tỉnh.

Dưới sự chỉ đạo của Agribank Việt Nam, Agribank Hà Giang luôn duy trì bán sát định hướng cho vay các chương trình kinh tế của tỉnh. Tập trung đầu tư vào lĩnh vực truyền thống, đó là nông nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực ưu tiên của Đảng, Chính phủ, khẳng định vai trò tiên phong của định chế tài chính trong cung ứng nguồn vốn và dịch vụ tài chính trên địa bàn. Thực tiễn cho thấy, nguồn vốn của Agribank Hà Giang đã và đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, tăng thu nhập cho khách hàng, ổn định các vấn đề KT-XH.

Đến nay, tổng nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 3.626 tỷ đồng, tăng 280 tỷ so với đầu năm, tốc độ tăng 8,4%; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 3.873 tỷ đồng, tăng 476 tỷ, tốc độ tăng 13,7%; chất lượng tín dụng đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu 0,66%; hoạt động dịch vụ đạt khá, doanh thu tăng trưởng theo từng năm trung bình ở mức 15%, 9 tháng đầu năm 2017, thu dịch vụ đạt 13,5 tỷ, một số sản phẩm dịch vụ mới được phát triển như dịch vụ thu hộ tiền điện, nước, thu ngân sách nhà nước điện tử, dịch vụ thanh toán biên mậu… Đến thời điểm này, Agribank Hà Giang có quy mô 43% thị phần huy động vốn; 28% thị phần dư nợ và hơn 38% thị phần dịch vụ tài chính của các tổ chức tín dụng ngân hàng trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong quá trình hoạt động, Agribank Hà Giang luôn làm tròn vai trò của một ngân hàng thương mại Nhà nước trong việc chuyển tải vốn cho mọi thành phần của nền kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp, nông thôn, trong đó tập trung vào các đối tượng chính: Cho vay theo Nghị định số 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; cho vay đầu tư các loại giống mới và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, mua máy móc, thiết bị phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp - nông thôn: Như máy làm đất, máy cấy, máy gặt đập liên hoàn phục vụ khâu sản xuất và thu hoạch; cho vay phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp; cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 30a; là ngân hàng thương mại duy nhất trên địa bàn cho vay hỗ trợ nhà ở theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đặc biệt, nhằm thực hiện chủ trương lớn của tỉnh, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, ưu tiên phát triển kinh tế hàng hóa với các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết; các mô hình khởi nghiệp của thanh niên; Agribank Hà Giang đã chủ động tiên phong trong thực hiện cho vay theo Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính đến 31.8.2017, tổng dư nợ cho vay theo Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND đạt 320 tỷ, nhờ đó, đã tạo ra những vùng trồng cam theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích trên 1.000 ha tại các huyện Vị Xuyên, Quang Bình, Bắc Quang; vùng sản xuất chè chất lượng cao, với hơn 100 ha tại huyện Hoàng Su Phì, duy trì và bảo tồn giá trị đàn bò vàng tại bốn huyện vùng Cao nguyên đá… Nguồn vốn Agribank góp phần tạo việc làm, giúp nhiều người dân có cơ hội đổi đời, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.

Bên cạnh đó, Agribank Hà Giang luôn quan tâm tới công tác từ thiện và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, có nhiều đóng góp trong xây dựng Nông thôn mới của tỉnh nhà.

Đồng hành cùng đất nước trên hành trình 30 năm đổi mới; hiện thực hóa mục tiêu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đề ra, Agribank Hà Giang tiếp tục cam kết trách nhiệm của mình tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển. Hy vọng thành công nối tiếp thành công, với phương châm “Mang phồn thịnh đến khách hàng”, Agribanh sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh bên cạnh sự phát triển KT-XH tỉnh.

Đức Hào (Agribank Bắc Quang)

.