123
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Thứ Tư, 07/02/2018, 14:41 (GMT+7)

BHG - Chiều 6.2, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018. Các đồng chí: Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản; Nguyễn Văn Việt, Chánh Thanh tra Bộ NN&PTNT đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phạm Thị Hà, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP năm 2017 của Bộ NN&PTNT nêu rõ: Trong năm 2017, công tác thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm được tăng cường và có nhiều đổi mới về phương thức tổ chức thực hiện. Qua đó, đã góp phần giải quyết dứt điểm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giảm thiểu lạm dụng hóa chất, kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Về vật tư nông nghiệp, Bộ NNvàPTNT đã kiểm tra 5.013 cơ sở, phát hiện 746 cơ sở vi phạm, xử phạt 214 cơ sở với tổng số tiền trên 3,8 tỷ đồng. Các tỉnh, thành phố đã kiểm tra 34.538 cơ sở, phát hiện và xử phạt 6.309 cơ sở vi phạm. Về ATTP, đã thanh tra 2.506 cơ sở, phát hiện 373 cơ sở vi phạm về chất lượng, xử phạt 107 cơ sở với tổng số tiền trên 1,9 tỷ đồng. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về đảm bảo ATTP tăng từ 91% năm 2016 lên 97,33% năm 2017…

Tại tỉnh Hà Giang, trong năm 2017, công tác thanh, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP, kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi được chú trọng đẩy mạnh. Tăng cường theo hướng từ thanh tra theo kế hoạch sang thanh, kiểm tra đột xuất; tổ chức các đợt thanh, kiểm tra cao điểm theo chuyên đề; qua đó, phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở vi phạm. Cùng với đó, công tác truyền thông về ATTP cũng được đẩy mạnh với nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp chính quyền và toàn xã hội về công tác đảm bảo ATTP nông, lâm, thủy sản trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm an toàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã tiến hành thảo luận về những kết quả đạt được và một số hạn chế trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP năm 2017. Đồng thời, thông qua Kế hoạch hành động đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 với một số chỉ tiêu cụ thể: Đến cuối năm 2018, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, tồn dư hóa chất, kháng sinh, ô nhiễm vi sinh giảm 10% so với 2017; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP tăng 10% so với 2017…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.