Yên Minh phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM năm 2018.

Thứ Sáu, 19/01/2018, 15:39 (GMT+7)

BHG - Sáng 19.1, tại xã Bạch Đích, UBND huyện Yên Minh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM năm 2018 và ký kết giao ước thi đua. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Khánh Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện; Phan Thị Minh, Phó Bí thư Hyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh; các phòng, ban chuyên môn, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; lãnh đạo 18 xã, thị trấn cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn xã.

Các đơn vị ký giao ước thi đua xây dựng NTM năm 2018.
Các đơn vị ký giao ước thi đua xây dựng NTM năm 2018.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Yên Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ sở hạ tầng, KT-XH từng bước phát triển, đời sống nhân dân ấm no, nhận thức được nâng lên… Năm 2017, UBND huyện Yên Minh đã bố trí nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án cho xây dựng NTM là 58.003,3 triệu đồng; làm trên 20km đường bê-tông, kiên cố 1.700m kênh mương; sửa chữa, nâng cấp 33 công trình giáo dục cùng nhiều công trình nhà văn hóa thôn, nước sạch… Đến nay, huyện đã có 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Trong quá trình triển khai, Chương trình xây dựng NTM đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân. Trong năm 2017, các xã, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức 227 đợt ra quân, nhân dân hiến 37.764 m2 đất, đóng góp 43.027 ngày công lao động, mở mới 27,94 km đường giao thông…

Các đại biểu tham gia làm đường giao thông nông thôn tại thôn Lùng Vái, xã Bạch Đích.
Các đại biểu tham gia làm đường giao thông nông thôn tại thôn Lùng Vái, xã Bạch Đích.

Phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM năm 2018, UBND huyện Yên Minh tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ như: Tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chương trình xây dựng NTM; thực hiện lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng; trú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào…

Tại Lễ phát động, Chủ tịch UBND huyện Yên Minh đã ký giao ước thi đua xây dựng NTM năm 2018 giữa các tổ chức đoàn thể với Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện và các xã, thị trấn. Sau đó, tiến hành ra quân làm đường giao thông nông thôn tại thôn Lùng Vái, xã Bạch Đích.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

.