123
Vị Xuyên chuẩn bị sản xuất vụ Xuân - Báo Hà Giang điện tử

Vị Xuyên chuẩn bị sản xuất vụ Xuân

Thứ Tư, 10/01/2018, 08:44 (GMT+7)

BHG - Nhằm thực hiện tốt công tác chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2018, Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện Vị Xuyên đã chủ động tham mưu cho UBND huyện các phương án về sử dụng giống cây trồng năm 2018; kế hoạch sản xuất lúa thuần chất lượng cao J02 trình Thường trực Huyện ủy cho chủ trương thực hiện, dự kiến với diện tích 100 ha tập trung tại các xã Linh Hồ, Đạo Đức, Tùng Bá, Việt Lâm, Trung Thành, Ngọc Linh và Bạch Ngọc, còn các xã khác mỗi xã trồng khảo nghiệm diện tích từ 1 ha trở lên. “Hướng dẫn cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng vụ Xuân và vụ Mùa năm 2018”. Bên cạnh đó, Phòng Nông nghiệp – PTNT chỉ đạo cán bộ chuyên môn đi cơ sở kiểm tra, đôn đốc làm đất, chuẩn bị phân bón, giống phục vụ cho vụ Xuân năm 2018.

Nông dân xã Ngọc Linh làm đất chuẩn bị vụ Đông - xuân.                     Ảnh: GIA BẢO
Nông dân xã Ngọc Linh làm đất chuẩn bị vụ Đông - xuân. Ảnh: GIA BẢO

Đến nay, bà con nông dân toàn huyện đã tập trung làm đất được 5.460,95 ha/6.424,7 ha, đạt 85% diện tích gieo trồng vụ Xuân, diện tích còn lại nhân dân đang tiếp tục thực hiện. Chuẩn bị 35.000 tấn phân hữu cơ, 2.150,5 tấn phân vô cơ. Giống lúa chuẩn bị 81.525 kg, đạt 100% kế hoạch. Trong đó: 27.555 kg giống lúa lai (Nhị ưu 838, Nhị ưu 725, TH 3-3, TH 3-5, VL 20...); 53.970 kg giống lúa thuần (HT1, Khang dân 18, Thiên ưu 8, PC6, J02,...); giống ngô chuẩn bị được 44.633 kg, đạt 90% kế hoạch, gồm các giống ngô lai: CP 989, CP 999, Bioseed 9698, NK 4300, NK 66... Đến nay có 15/24 xã đăng ký thực hiện cánh đồng 5 cùng trong vụ Xuân 2018 với tổng số 25 cánh đồng lúa, chủ yếu là các giống: J02, Nhị ưu 838, Hương biển.

Đối với chăn nuôi, huyện cũng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc trong vụ Đông - xuân năm 2017 – 2018; tăng cường các biện pháp dự trữ thức ăn cho đàn gia súc trong vụ Đông; chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn BCĐ phòng, chống đói, rét và dịch bệnh gia súc, trong đó huy động các ban, ngành, đoàn thể, Trưởng các thôn, bản tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi trong công tác phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho gia súc; tổ chức ký cam kết về công tác phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho gia súc. Tổng đàn gia súc toàn huyện hiện có 38.458 con. Trong đó 34.858 con trâu, 3.600 con bò. Các hộ chăn nuôi cũng dự trữ được 35.614 tấn thức ăn gồm 10.020 tấn thức ăn tinh, thức ăn thô xanh (rơm khô, phế phụ phẩm nông nghiệp) là 25.594 tấn; trồng được 1.936,8 ha cỏ. Ngoài ra còn trồng được 158 ha ngô Đông mật độ dày để phục vụ chăn nuôi. UBND các xã, thị trấn đã tổ chức ký cam kết với Trưởng các thôn bản, tổ khu phố; các thôn bản, tổ khu phố tổ chức họp và trực tiếp ký cam kết với các hộ dân chăn nuôi gia súc có sự chứng kiến của lãnh đạo UBND xã, thị trấn phụ trách thôn, tỷ lệ ký cam kết đạt 94,73% tổng số hộ chăn nuôi. Công tác tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn phòng, chống đói, rét và dịch bệnh; chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cán bộ thú y, khuyến nông thôn bản được 2 đợt với tổng số 13 lớp/552 người tham gia. Ngoài ra, việc tuyên truyền, hướng dẫn còn được triển khai thông qua các buổi họp thôn, tổ khu phố trên địa bàn các xã, thị trấn…

Với việc chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cho sản xuất nông nghiệp cả về trồng trọt và chăn nuôi như trên, vụ Xuân  2018 ở Vị Xuyên sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra.

An Dương

.